Wykształcenie:
 • mgr filologii germańskiej - Uniwersytet Wrocławski (egzamin magisterski - 1996 r.),
 • mgr prawa - Uniwersytet Europejski Viadrina / UAM w Poznaniu (egzamin magisterski - 2000 r.).
Uprawnienia zawodowe:
 • tłumacz przysięgły języka niemieckiego
  (nr wpisu na listę tłumaczy przysięgłych TP/837/05, data nabycia uprawnień: 31.12.2001 r.)
Doświadczenie zawodowe:
 • praca w HIT Hipermarket Sp. z o.o. Wrocław (1996-1998)
 • praca w Przedsiębiorstwie Handlowym "Christine", Marki k. Warszawy (1999)
 • tłumacz w ramach szkoleń dla urzędników dot. rewitalizacji miast, Słubice (1998-1999)
 • współpraca z biurami tłumaczeń (ECT, Profi Solutions, L2, Kontekst) (2001-2012)
 • współpraca z kancelarią prawną Gleiss Lutz, Warszawa (1999 - 2009)
 • współpraca z kancelarią prawną Schönherr, Warszawa (2009 - 2012)
 • współpraca z kancelarią prawną Pietrzak Siekierzyński Bogen Sp. j. Warszawa (od 2012 r.)
 • współpraca z kancelarią prawną CMS Cameron McKenna D. Greszta Sp. k. Warszawa (od 2012 r.)
 • stała współpraca z Getit Sp. z o.o. (od 2000 r.) i Bireta Professional Translations (od 2012 r.)
Specjalizacja:
 • tłumaczenia prawne i ekonomiczne: akty notarialne, dokumenty rejestrowe, umowy, statuty, pełnomocnictwa, uchwały, protokoły ze zgromadzeń wspólników, listy intencyjne, wyroki sądowe, decyzje administracyjne, wszelkie dokumenty urzędowe, korespondencja handlowa, sprawozdania finansowe.