Tłumacz języka niemieckiego Ursynów

Paweł Gromolak – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Ursynów. Na co dzień mieszkam i pracuję na Ursynowie. Moje biuro tłumaczeń zlokalizowane jest przy stacji metra Kabaty (150 metrów od stacji). Wykonuję tłumaczenia ustne oraz pisemne. Przysięgłe (uwierzytelnione) oraz zwykłe. Jestem magistrem filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1996 r.) oraz magistrem prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina/ Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). Uprawnienia tłumacza przysięgłego uzyskałem 31.12.2001 r. (nr wpisu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości: TP/837/05).

tel. +48 509 099 866

e-mail: pawel.gromolak@gmail.com 

Lokalizacja biura: ul. Wańkowicza 2/13b, 02-794 Warszawa Ursynów (150 metrów od stacji metra Kabaty)

Tłumacz języka niemieckiego Ursynów
Wejście do biura tłumacza języka niemieckiego na Ursynowie (150 m. od stacji metra Kabaty) – Warszawa

Rodzaje tłumaczeń polsko niemieckich i niemiecko-polskich, które mogę dla Państwa wykonać:

 • tłumaczenie pisemne przysięgłe lub zwykłe
 • tłumaczenie ustne przysięgłe lub zwykłe
 • tłumaczenie zdalne – na odległość
 • tłumaczenie online poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Przykładowe rodzaje usług, które mogę dla Państwa wykonać:

 • akta stanu cywilnego (np. akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, akt zmiany nazwiska, odpis zupełny, pełny wypis, akt zgonu)
 • dokumenty notarialne (m.in. akt notarialny, pełnomocnictwo, wszelkiego rodzaju umowy, protokoły)
 • dokumenty sądowe (odpowiedź na pozew, apelacja, pisma procesowe, wyroki i postanowienia sądu, wezwanie świadka, decyzje podatkowe, wyrok zagraniczny, protokół z oględzin itp.)
 • korespondencja handlowa (wezwanie, lista produktów, zaproszenie, zamówienie, faktura itd.)
 • wyciągi i odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego i księgi wieczystej
 • tłumaczenia ustne (ślub, negocjacje, wywiad, tłumaczenie w sądzie, na żywo, biznesowe, symultaniczne i konsekutywne, wyjazdy służbowe, wizyta u lekarza)
 • dokumenty prawnicze (protokoły, statuty spółek, uchwały, regulaminy, umowa najmu okazjonalnego, umowa cesji i inne)
 • tłumaczenia specjalistyczne (m.in. bilans, rachunek zysków i strat, mały brief, duży brief, umowa dwujęzyczna, dokumenty samochodowe, karta pojazdu, dowód rejestracyjny, sprawy celne)
 • zaświadczenia (o wymeldowaniu, o zmianie nazwiska, o niezaleganiu, o zarobkach, inne rodzaje dokumentów)
 • inne (tłumaczenie napisów do filmów, wywiadów, reportaży itp.)

Zapraszam do skorzystania z moich usług – mogę dla Państwa wykonać tłumaczenia przysięgłe (w języku niemieckim oraz w języku polskim), tłumaczenia zwykłe, tłumaczenia pisemne oraz tłumaczenia ustne (język niemiecki na język polski i odwrotnie).

Tłumacz języka niemieckiego Ursynów
Tłumacz języka niemieckiego podczas pracy – biuro znajduje się na Ursynowie (4 minuty od stacji metra Kabaty) – Warszawa

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Ursynów – adres biura tłumaczeń na Ursynowie

Poniżej znajduje się adres mojego biura tłumaczeń na Ursynowie. Firma Text-Service Paweł Gromolak (tłumacz przysięgły języka niemieckiego Ursynów) zlokalizowana jest przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-794 Warszawa.

Mogą Państwo łatwo dostać się do biura metrem – moja siedziba mieści się zaledwie 150 metrów od stacji metra Kabaty. Obok biura znajdują się miejsca parkingowe.

Mogą Państwo skontaktować się ze mną telefonicznie (tel. +48 509 099 866) lub mailowo (e-mail: pawel.gromolak@gmail.com). Dokumenty mogą Państwo dostarczyć do mnie osobiście lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Zapraszam serdecznie do skorzystania z mojej oferty i moich usług.

Tłumacz języka niemieckiego Ursynów

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Kabaty

Pracując od ponad 20 lat jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego mam bardzo duże doświadczenie w świadczeniu usług nie tylko dla osób prywatnych, ale także dla firm, międzynarodowych korporacji, podmiotów państwowych, organizacji pozarządowych, kancelarii prawnych. Tłumaczę akty notarialne, dokonuję przekładów dla klientów indywidualnych i osób prawnych. Warszawskie Kabaty to miejsce, w którym mogą Państwo mnie znaleźć. Moje biuro zlokalizowane jest na Kabatach, niedaleko stacji metra (odległość wynosi ok. 150 metrów, czas dojścia, to ok. 3-4 minuty).

Tłumacz języka niemieckiego Ursynów
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Ursynów Warszawa

Tłumacz języka niemieckiego Kabaty

Pracując od ponad 20 lat w zawodzie tłumacza przysięgłego zdobyłem bardzo duże doświadczenie w przekładaniu wszelkiego rodzaju tekstów. Ze względu na dwukierunkowe wykształcenie, często mam do czynienia z tłumaczeniami prawniczymi, ekonomicznymi i technicznymi, Usługi tłumaczenia wykonuję sumiennie, terminowo i z zachowaniem poufności. Rzetelność to dla mnie priorytet. Przy tłumaczeniach bardzo istotny jest dla mnie nie tylko wierny przekład, ale także precyzyjne oddanie celu i sensu wypowiedzi lub dokumentu.

Często tłumaczę dokumenty związane z codziennym życiem, jak np. akty urodzenia, dokumenty samochodowe, umowy najmu, sprzedaży lub darowizny. Zarówno tłumaczenia zwykłe jak i tłumaczenia przysięgłe dla Klientów wykonane mogą zostać zdalnie. Dokument poświadczony (plik w formacie .pdf) może zostać do Państwa dostarczony mailem – zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta i cennik – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Ursynów (Warszawa)

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Ursynów – OFERTA I CENNIKtłumaczenie ustne zdalne
(1 godz. = 300 zł)
tłumaczenie ustne
(1 blok = 4 godz. obecności tłumacza)
tłumaczenie pisemne poświadczone
(1 str. = 1125 znaków)
tłumaczenie pisemne zwykłe
(1 str. = 1500 znaków)
tłumaczenie polsko niemieckie – tryb zwykły
(w uzgodnionym terminie, 1-2 dni)
300 zł netto
600 zł netto
800 zł netto
55 zł netto
55 zł netto
tłumaczenie polsko niemieckie – tryb ekspresowy
do 3 stron – realizacja w dniu zlecenia /
na następny dzień rano lub powyżej 6 stron/dzień)
80 zł netto80 zł netto
Zamówienie bezpłatnej wyceny tłumaczenia | tłumacz polsko niemiecki na Ursynowie (Warszawa) – Text-Service Paweł Gromolak
 1. Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%).
 2. Kwota do zapłaty wynika z wiążącej wyceny, przedstawionej przez tłumacza przed przyjęciem zlecenia i
  zaakceptowanej przez klienta. Podstawą wyceny jest powyższa tabela.
 3. Tłumaczenia ustne specjalistyczne, wymagające szczególnego zapoznania się z zakresem usługi (np. historia
  choroby przy tłumaczeniach medycznych, tłumaczenie specjalistycznych konferencji i wykładów), wyceniane są
  odrębnie.
 4. Tłumaczenia ustne wymagające wyjazdu łączącego się z noclegiem wyceniane są odrębnie.
 5. Przy tłumaczeniach o większej objętości lub przy dokumentach o powtarzalnej treści i dłuższych terminach
  realizacji chętnie przedstawię indywidualną wycenę.

Koszt tłumaczenia standardowych dokumentów

świadectwo szkole (np. maturalne)200 zł
akt zawarcia związku małżeńskiego150 zł
pełny akt urodzenia200 zł
skrócony akt urodzenia120 zł
akt zgonu150 zł
odpis z KRS300 zł
komplet dokumentów przy rejestracji pojazdu

(dowód rejestracyjny cz. 1 i 2 wraz z fakturą / umową kupna-sprzedaży)
300 zł
Zamów bezpłatną wycenę tłumaczenia

Koszt nietypowych usług językowych

pozostawanie przez cały dzień (8 godzin) „pod telefonem” w dyspozycji klienta w
celu odbycia kilku krótkich rozmów telefonicznych we wskazanych przez klienta
godzinach
500 zł
natychmiastowe przetłumaczenie krótkiego niespecjalistycznego fragmentu tekstu
(na cito), ok. 300 znaków
50 zł
natychmiastowe przetłumaczenie specjalistycznego tekstu z zakresu technologii
płynów, ok. 2000 znaków
150 zł
weryfikacja i korekta korespondencji handlowej prowadzonej przez osobę
znającą język niemiecki na poziomie średnim, ze wskazaniem ew. nieścisłości,
przeinaczeń itp.
40 zł /
1500 zn.
natychmiastowe stawiennictwo się w miejscu wypadku drogowego z udziałem
obcokrajowca (obecność tłumacza do 1 godz.)
600 zł
opracowanie kilku propozycji tłumaczenia wiodącego hasła kampanii reklamowej
na język niemiecki (praca koncepcyjna oraz konsultacja z rodzimymi
użytkownikami języka niemieckiego)
500 zł
tłumaczenie napisów do wywiadów na Youtube40 zł / 1
min.
szybka weryfikacja znajomości języka niemieckiego kandydata na pracownika,
wraz ze sporządzeniem krótkiego opisu
150 zł
gruntowna weryfikacja umiejętności posługiwania się mówionym językiem
niemieckim przez osobę ubiegającą się o pracę w Niemczech w charakterze
opiekunki osób starszych, wraz ze sporządzeniem obszernego opisu
300 zł
napisanie zindywidualizowanego okazjonalnego listu / kartki pocztowej z
życzeniami
100 zł
udział w akcie notarialnym jako tłumacz przysięgły – podpisanie umowy zakupu
mieszkania (w obrębie Warszawy)
600 zł
Zamów bezpłatną wycenę tłumaczenia

Tłumacz języka niemieckiego Ursynów
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Ursynów Warszawa – Text-Service Paweł Gromolak

Tłumaczenia ustne i pisemne Warszawa – Ursynów, Kabaty

Wykonuję zarówno tłumaczenia ustne, jak i pisemne. Kabaty, Ursynów – tutaj zlokalizowane jest biuro tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w mieście Warszawa. Przyjmę zlecenie osobiście w biurze, telefonicznie lub poprzez e-mail. Zarówno w przypadku tłumaczeń przysięgłych jak i zwykłych możliwa jest realizacja usługi w trybie ekspres.

Tłumacz języka niemieckiego Ursynów

BEZPŁATNA WYCENA TŁUMACZENIA:

   
  Formularz kontaktowy przetwarza dane osobowe. Przeczytaj w jaki sposób.

  W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: pawel.gromolak@gmail.com lub telefonicznie: +48 509099866

  Kontakt do tłumacza przysięgłego języka niemieckiego na Ursynowie

  Kontakt do tłumacza przysięgłego języka niemieckiego na Ursynowie (Kabaty):

  Adres biura: ul. Wańkowicza 2/13b, 02-794 Warszawa

  e-mail: pawel.gromolak@gmail.com 

  tel. +48 509 099 866

  Tłumacz języka niemieckiego Ursynów

  Adres biura:

  (150 m. od stacji metra Kabaty)