Oferta tłumaczeń polsko-niemieckich

Oferuję wszelkie tłumaczenia (pisemne i ustne) dla osób fizycznych, firm i instytucji państwowych i samorządowych w zakresie języka niemieckiego. Jako tłumacz dysponujący 25-letnim doświadczeniem zawodowym oferuję wysoką jakość tłumaczeń i znajomość specjalistycznych kwestii z zakresu prawa i ekonomii.

Oferta tłumaczeń polsko-niemieckich

Jakie tłumaczenia wykonuję?

Oferta tłumaczeń polsko-niemieckich

Z racji mojego wykształcenia (mgr prawa, mgr germanistyki) zajmuję się przede wszystkim tłumaczeniami specjalistycznych tekstów prawnych, jednak w codziennej pracy spotykam się także z tekstami technicznymi, medycznymi czy ogólnonaukowymi. Spośród dziedzin prawnych najchętniej zajmuję się prawem nieruchomości, prawem spółek oraz wszelkimi dokumentami, które są z tym związane (rejestry handlowe, wyciągi, odpisy, informacje, protokoły, decyzje, orzeczenia sądowe).

PRAWO SPÓŁEK

dokumenty z KRS, wnioski do KRS, wyciągi, odpisy, informacje z KRS, protokoły z posiedzeń zarządu i zgromadzeń wspólników

Oferta tłumaczeń polsko-niemieckich

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

akty notarialne, wnioski do ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, umowy przedwstępne, umowy przyrzeczone, umowy deweloperskie

Oferta tłumaczeń polsko-niemieckich

PRAWO SPADKOWE

stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, zrzeczenie się spadku, uznanie za niegodnym dziedziczenia, ustalenie prawa do zachowku

Oferta tłumaczeń polsko-niemieckich

PRAWO ANTYMONOPOLOWE

wnioski o wydanie zgody na koncentrację spółek, odwołania od orzeczeń organów antymonopolowych

Oferta tłumaczeń polsko-niemieckich

AKTA STANU CYWILNEGO

akty urodzenia, akty ślubu, akty zgonu, odpis pełny, odpis skrócony

Oferta tłumaczeń polsko-niemieckich

ZASTAWY I HIPOTEKI

wyciągi z ksiąg wieczystych, wnioski o dokonanie wpisu hipoteki w księdze wieczystej, porozumienia o zmianie kolejności zaspokojenia wierzycieli hipotecznych, umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego

Oferta tłumaczeń polsko-niemieckich

AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE

umowy spółek, statuty, regulaminy zarządu, regulaminy, polityki wewnętrzne, itp.

Oferta tłumaczeń polsko-niemieckich

DOKUMENTY FINANSOWE I HANDLOWE

sprawozdania, bilanse, rachunki zysków i strat, dokumenty związane z uczestnictwem w przetargach i zamówieniach publicznych

Oferta tłumaczeń polsko-niemieckich

PEŁNOMOCNICTWA

ogólne, szczególne, prokura, uprawnienie do samodzielnej reprezentacji lub do reprezentacji łącznej

Oferta tłumaczeń polsko-niemieckich

Rodzaje tłumaczeń

 • pisemne lub ustne
 • poświadczone lub zwykłe (niepoświadczone)
 • zdalne lub stacjonarne
 • realizowane w trybie ekspresowym lub zwykłym
 • specjalistyczne lub ogólne
Oferta tłumaczeń przysięgłych polsko niemieckich i niemiecko-polskich
Tłumacz polsko-niemiecki wykonuje przekłady zwykłe (niepoświadczone) i przysięgłe (poświadczone).

Oferta i cennik tłumaczeń polsko-niemieckich

Oferta i cennik tłumaczeń polsko niemieckichtłumaczenie ustne zdalne
(1 godz. = 300 zł)
tłumaczenie ustne
(1 blok = 4 godz. obecności tłumacza)
tłumaczenie pisemne poświadczone
(1 str. = 1125 znaków)
tłumaczenie pisemne zwykłe
(1 str. = 1500 znaków)
tłumaczenie polsko niemieckie – tryb zwykły
(w uzgodnionym terminie, 1-2 dni)
300 zł netto
600 zł netto
800 zł netto
55 zł netto
55 zł netto
tłumaczenie polsko-niemieckie – tryb ekspresowy
do 3 stron – realizacja w dniu zlecenia /
na następny dzień rano lub powyżej 6 stron/dzień)
80 zł netto80 zł netto
Zamówienie bezpłatnej wyceny tłumaczenia
 1. Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%).
 2. Kwota do zapłaty wynika z wiążącej wyceny, przedstawionej przez tłumacza przed przyjęciem zlecenia i
  zaakceptowanej przez klienta. Podstawą wyceny jest powyższa tabela.
 3. Tłumaczenia ustne specjalistyczne, wymagające szczególnego zapoznania się z zakresem usługi (np. historia
  choroby przy tłumaczeniach medycznych, tłumaczenie specjalistycznych konferencji i wykładów), wyceniane są
  odrębnie.
 4. Tłumaczenia ustne wymagające wyjazdu łączącego się z noclegiem wyceniane są odrębnie.
 5. Przy tłumaczeniach o większej objętości lub przy dokumentach o powtarzalnej treści i dłuższych terminach
  realizacji chętnie przedstawię indywidualną wycenę.

Standardowe dokumenty – przykładowy koszt tłumaczenia

świadectwo szkole (np. maturalne)200 zł
akt zawarcia związku małżeńskiego150 zł
pełny akt urodzenia200 zł
skrócony akt urodzenia120 zł
akt zgonu150 zł
odpis z KRS300 zł
komplet dokumentów przy rejestracji pojazdu

(dowód rejestracyjny cz. 1 i 2 wraz z fakturą / umową kupna-sprzedaży)
300 zł
Zamów bezpłatną wycenę tłumaczenia

Nietypowe usługi językowe – przykładowy koszt tłumaczenia

pozostawanie przez cały dzień (8 godzin) „pod telefonem” w dyspozycji klienta w
celu odbycia kilku krótkich rozmów telefonicznych we wskazanych przez klienta
godzinach
500 zł
natychmiastowe przetłumaczenie krótkiego niespecjalistycznego fragmentu tekstu
(na cito), ok. 300 znaków
50 zł
natychmiastowe przetłumaczenie specjalistycznego tekstu z zakresu technologii
płynów, ok. 2000 znaków
150 zł
weryfikacja i korekta korespondencji handlowej prowadzonej przez osobę
znającą język niemiecki na poziomie średnim, ze wskazaniem ew. nieścisłości,
przeinaczeń itp.
40 zł /
1500 zn.
natychmiastowe stawiennictwo się w miejscu wypadku drogowego z udziałem
obcokrajowca (obecność tłumacza do 1 godz.)
600 zł
opracowanie kilku propozycji tłumaczenia wiodącego hasła kampanii reklamowej
na język niemiecki (praca koncepcyjna oraz konsultacja z rodzimymi
użytkownikami języka niemieckiego)
500 zł
tłumaczenie napisów do wywiadów na Youtube40 zł / 1
min.
szybka weryfikacja znajomości języka niemieckiego kandydata na pracownika,
wraz ze sporządzeniem krótkiego opisu
150 zł
gruntowna weryfikacja umiejętności posługiwania się mówionym językiem
niemieckim przez osobę ubiegającą się o pracę w Niemczech w charakterze
opiekunki osób starszych, wraz ze sporządzeniem obszernego opisu
300 zł
napisanie zindywidualizowanego okazjonalnego listu / kartki pocztowej z
życzeniami
100 zł
udział w akcie notarialnym jako tłumacz przysięgły – podpisanie umowy zakupu
mieszkania (w obrębie Warszawy)
600 zł
Oferta tłumaczeń przysięgłych polsko niemieckich i niemiecko-polskich
Nietypowe usługi tłumaczeń polsko niemieckich obejmują m.in. udział w akcie notarialnym, tłumaczenie napisów do filmów, pozostawanie przez określony czas pod telefonem.

Moc prawna dokonywanych przekładów

Oferta tłumaczeń przysięgłych polsko niemieckich i niemiecko-polskich

W przypadkach, dla których ustawa wymaga formy kwalifikowanej, każde sporządzone przeze mnie tłumaczenie poświadczone jest z mocy prawa uznawane przez każdy organ RP, a także przez organy unijne. Tłumaczenia w formie papierowej, opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego mają tę samą moc co tłumaczenia opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przykłady tłumaczeń polsko-niemieckich

Poniżej znajdą Państwo przykłady tłumaczeń niemiecko-polskich i polsko-niemieckich, które mogę dla Państwa zrealizować:

 • umowa zbycia udziałów spółki akcyjnej
 • wniosek do sądu wieczystoksięgowego
 • odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód
 • wniosek do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
 • informacja z Krajowego Rejestru Sądowego
 • świadectwo maturalne
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • decyzja o zmianie nazwiska
 • studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • przedwstępna umowa zbycia nieruchomości, wraz z apostille
 • świadectwo homologacji
Oferta tłumaczeń przysięgłych polsko niemieckich i niemiecko-polskich

BEZPŁATNA WYCENA TŁUMACZENIA:

   
  Formularz kontaktowy przetwarza dane osobowe. Przeczytaj w jaki sposób.

  W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: pawel.gromolak@gmail.com lub telefonicznie: +48 509099866

  Gdzie pracuję?

  Od 2001 r. prowadzę 1-osobową działalność gospodarczą (NIP 894-197-67-43), świadcząc usługi w moim stacjonarnym biurze na warszawskim Ursynowie, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Kabaty, w zwykłych godzinach urzędowania biura (9.00 – 17.00).

  Zapraszam serdecznie do współpracy. Przed dokonywaniem przekładu przedstawiam Klientom każdorazowo szczegółową wycenę oraz informuję o terminie realizacji usługi. Jeśli mają Państwo takie życzenie, usługa zostanie zrealizowana w trybie ekspresowym.

  Oferta tłumaczeń przysięgłych polsko niemieckich i niemiecko-polskich
  Biuro tłumacza przysięgłego języka niemieckiego znajduje się na warszawskim Ursynowie (Kabaty) – 150 m. od ostatniej stacji metra

  Adres biura:

  (150 m. od stacji metra Kabaty)