Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki

Tłumaczenia specjalistyczne z polskiego na niemiecki lub w odwrotnej konfiguracji (DE/PL) to przekłady tekstów zawierające specyficzną terminologię z danej dziedziny. Tłumaczenie tego rodzaju wymaga od tłumacza posiadania pogłębionej wiedzy z określonej branży (np. prawo, ekonomia, technika). Przy wykonywaniu tłumaczeń specjalistycznych kluczowa jest umiejętność precyzyjnego przełożenia fachowej terminologii i treści, z zachowaniem specyfiki języka docelowego.

Moje biuro tłumaczeń zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. ul. Wańkowicza 2/13b (200 m od stacji metra Kabaty). Uprawnienia tłumacza przysięgłego posiadam od 31.12.2001 r. (nr wpisu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości: TP/837/05). Jestem magistrem filologii germańskiej – ukończyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim (1996 r.) oraz magistrem prawa – dyplom w 2000 r. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina / Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 20 lat specjalizuję się w tłumaczeniach prawnych, prawniczych, ekonomicznych i biznesowych, przy czym nie obca jest mi również tematyka techniczna. Z językiem niemieckim jestem związany zawodowo od ponad 30 lat.

Tłumaczenia niemiecki – zapraszam do kontaktu:

e-mail: pawel.gromolak@gmail.com
tel. +48 509 099 866

Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki

Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki – zakres usług

Poniżej znajdą Państwo zakres usług, które wykonuję w obszarze tłumaczeń specjalistycznych z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki.

 • dokumentacja finansowa, sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat, informacje dodatkowe
 • sprawozdanie z działalności, raporty z badania
 • sprawozdanie/raport biegłego rewidenta, rachunek przepływów pieniężnych
 • instrukcje obsługi, specyfikacja towarów
 • raport z badania, wypis ze szpitala
 • dokumenty samochodowe, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, faktura zakupu
 • duży brief, mały brief
 • umowa dwujęzyczna kupna-sprzedaży pojazdu używanego
 • dokumentacja celna

W codziennej pracy tłumaczę akta stanu cywilnego (np. akty urodzenia, zgonu), dokumenty notarialne (np. umowa deweloperska, protokół notarialny, akty notarialne), dokumenty sądowe (pozew, odpowiedź na pozew, wyrok sądu polubownego, zażalenie itd.), korespondencję handlową, odpisy i wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego, dokumenty urzędowe, dokumenty prawnicze (protokoły ze zgromadzeń wspólników, uchwały zarządu, statuty spółek itd.), zaświadczenia, świadectwa pracy.

Wykonuję także tłumaczenia ustne: ślub, negocjacje, wywiad, spotkanie biznesowe, szkolenie z obsługi maszyny, tłumaczenie w trakcie rozprawy w sądzie, wizyta u lekarza, konsultacje ze specjalistą, tłumaczenie na policji i inne.

Tłumaczenie aktów notarialnych – usługa ta dotyczy zwykle takich dokumentów jak np. akt notarialny, pełnomocnictwo, poświadczenie podpisu, poświadczenie notarialne, umowa sprzedaży lub umowa najmu, protokół ze zgromadzenia wspólników, protokół notarialny.

Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki
Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki polski – Paweł Gromolak

Tłumaczenia specjalistyczne polsko niemieckie

Poniżej znajdą Państwo inne, dodatkowe przykłady tłumaczeń przysięgłych lub zwykłych. Tłumaczenia specjalistyczne to profesjonalne przekłady polsko niemieckie lub w odwrotnej konfiguracji – niemiecko polskie.

 • tłumaczenia techniczne
 • tłumaczenia naukowe
 • tłumaczenia finansowe
 • tłumaczenia informatyczne
 • tłumaczenia prawnicze
 • tłumaczenia biznesowe i marketingowe
 • tłumaczenia ekologiczne
 • tłumaczenia filmowe i dla branży rozrywkowej – tłumaczenie niemiecki może obejmować m.in. napisy do filmów lub listy dialogowe
 • przekłady dla branży gastronomicznej (np. jadłospisy)
 • tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne (np. zaświadczenia lekarskie)
 • przekłady dla przemysłu hutniczego, elektromaszynowego, lotniczego, odzieżowego i dla branży spożywczej
Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki - polsko-niemieckie tłumaczenia przysięgłe, ustne oraz pisemne
Tłumaczenia specjalistyczne polsko-niemieckie

Oferta i cennik tłumaczeń specjalistycznych niemiecko polskich

Oferta i cennik tłumaczeń specjalistycznych – zapraszam do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi realizacji usług z zakresu tłumaczeń polsko niemieckich i niemiecko polskich.

Tłumaczenia niemiecki – tłumaczenia z języka niemieckiego wykonuję zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla klientów instytucjonalnych: spółek krajowych i zagranicznych, instytucji i organów rządowych. Współpracuję z wieloma warszawskimi kancelariami prawnymi. Wykonuję przekłady zwykłe i uwierzytelnione z języka polskiego na język niemiecki (i w odwrotnej konfiguracji) dla organizacji pozarządowych, międzynarodowych, działających w branży marketingowej, górniczej lub informatycznej.

Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki – cennik

Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki – OFERTA I CENNIKtłumaczenie ustne zdalne
(1 godz. = 300 zł)
tłumaczenie ustne
(1 blok = 4 godz. obecności tłumacza)
tłumaczenie pisemne poświadczone
(1 str. = 1125 znaków)
tłumaczenie pisemne zwykłe
(1 str. = 1500 znaków)
tłumaczenie polsko niemieckie – tryb zwykły
(w uzgodnionym terminie, 1-2 dni)
300 zł netto
600 zł netto
800 zł netto
55 zł netto
55 zł netto
tłumaczenie polsko niemieckie – tryb ekspresowy
do 3 stron – realizacja w dniu zlecenia /
na następny dzień rano lub powyżej 6 stron/dzień)
80 zł netto80 zł netto
Tłumaczenia specjalistyczne polski – niemiecki, cennik – zamówienie bezpłatnej wyceny tłumaczenia
 1. Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%).
 2. Kwota do zapłaty wynika z wiążącej wyceny, przedstawionej przez tłumacza przed przyjęciem zlecenia i
  zaakceptowanej przez klienta. Podstawą wyceny jest powyższa tabela.
 3. Tłumaczenia ustne specjalistyczne, wymagające szczególnego zapoznania się z zakresem usługi (np. historia
  choroby przy tłumaczeniach medycznych, tłumaczenie specjalistycznych konferencji i wykładów), wyceniane są
  odrębnie.
 4. Tłumaczenia ustne wymagające wyjazdu łączącego się z noclegiem wyceniane są odrębnie.
 5. Przy tłumaczeniach o większej objętości lub przy dokumentach o powtarzalnej treści i dłuższych terminach
  realizacji chętnie przedstawię indywidualną wycenę.

Standardowe dokumenty – przykładowy koszt tłumaczenia

świadectwo szkole (np. maturalne)200 zł
akt zawarcia związku małżeńskiego150 zł
pełny akt urodzenia200 zł
skrócony akt urodzenia120 zł
akt zgonu150 zł
odpis z KRS300 zł
komplet dokumentów przy rejestracji pojazdu

(dowód rejestracyjny cz. 1 i 2 wraz z fakturą / umową kupna-sprzedaży)
300 zł
Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki – zamów bezpłatną wycenę tłumaczenia

Nietypowe usługi językowe – przykładowe koszty tłumaczenia

pozostawanie przez cały dzień (8 godzin) „pod telefonem” w dyspozycji klienta w
celu odbycia kilku krótkich rozmów telefonicznych we wskazanych przez klienta
godzinach
500 zł
natychmiastowe przetłumaczenie krótkiego niespecjalistycznego fragmentu tekstu
(na cito), ok. 300 znaków
50 zł
natychmiastowe przetłumaczenie specjalistycznego tekstu z zakresu technologii
płynów, ok. 2000 znaków
150 zł
weryfikacja i korekta korespondencji handlowej prowadzonej przez osobę
znającą język niemiecki na poziomie średnim, ze wskazaniem ew. nieścisłości,
przeinaczeń itp.
40 zł /
1500 zn.
natychmiastowe stawiennictwo się w miejscu wypadku drogowego z udziałem
obcokrajowca (obecność tłumacza do 1 godz.)
600 zł
opracowanie kilku propozycji tłumaczenia wiodącego hasła kampanii reklamowej
na język niemiecki (praca koncepcyjna oraz konsultacja z rodzimymi
użytkownikami języka niemieckiego)
500 zł
tłumaczenie napisów do wywiadów na Youtube40 zł / 1
min.
szybka weryfikacja znajomości języka niemieckiego kandydata na pracownika,
wraz ze sporządzeniem krótkiego opisu
150 zł
gruntowna weryfikacja umiejętności posługiwania się mówionym językiem
niemieckim przez osobę ubiegającą się o pracę w Niemczech w charakterze
opiekunki osób starszych, wraz ze sporządzeniem obszernego opisu
300 zł
napisanie zindywidualizowanego okazjonalnego listu / kartki pocztowej z
życzeniami
100 zł
udział w akcie notarialnym jako tłumacz przysięgły – podpisanie umowy zakupu
mieszkania (w obrębie Warszawy)
600 zł
Zamów bezpłatną wycenę tłumaczenia – tłumaczenie specjalistyczne polsko-niemieckie
Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki - oferta i cennik tłumaczeń specjalistycznych polsko niemieckich
Oferta i cennik tłumaczeń specjalistycznych z języka niemieckiego na język polski

Tłumaczenia prawne niemiecki

Tłumaczenia prawne z polskiego na niemiecki lub z niemieckiego na polski to przekłady, które posiadają formę wymaganą ustawową – opatrzone są pieczęcią tłumacza przysięgłego i stanowią wiążący dowód na to, jaka jest treść dokumentu źródłowego. Wymogiem tym objęte są takie dokumenty jak np. umowy, orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne, pełnomocnictwa i wszelkie inne akty prawne. Osoba wykonująca przekłady prawne polsko niemieckie powinna posiadać dogłębną wiedzę z zakresu prawa obowiązującego zarówno w Polsce jak i w Niemczech i innych krajach niemieckojęzycznych. Celem tłumaczeń prawnych jest zachowanie pełnej zgodności z tekstem źródłowym, co jest warunkiem wykorzystywania danego dokumentu w obrocie prawnym w języku docelowym.

Przykłady tłumaczeń prawnych:

 • akt notarialny
 • umowa o pracę, umowa handlowa
 • akt założycielski spółki, regulamin korporacyjny, uchwała zarządu

Wykonując pisemne tłumaczenia przysięgłe dbam o wierność przekładu, zachowując przy tym różnice kulturowe charakterystyczne dla krajów, których te dokumenty dotyczą. Profesjonalne tłumaczenia wykonane przez tłumacza z odpowiednimi uprawnieniami to gwarancja, że przetłumaczony dokument zostanie uznany przez urząd, sąd, organ innego kraju za prawnie wiążący i będzie mógł być wykorzystywany w obrocie prawnym.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Text-Service Paweł Gromolak.

Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki - przekłady prawne
Tłumaczenia specjalistyczne prawne polsko niemieckie i niemiecko-polskie

Tłumaczenie tekstów prawniczych języka niemieckiego

Tłumaczenie tekstów prawniczych z języka polskiego lub niemieckiego to usługa dotycząca tekstów z dziedziny prawa – tłumaczenia te nie zawsze muszą być poświadczone. Tłumaczenie pisemne tego typu może dotyczyć artykułów naukowych z zakresu prawa, wykładów, orzeczeń lub komentarzy prawnych itd. Celem tłumaczenia jest przekazanie ogólnej treści tekstu – nie ma obowiązku opatrzenia dokumentu pieczęcią, przy czym i tutaj dążę do zachowania pełnej zgodności z treścią oryginału.

Przykłady tłumaczeń prawniczych:

 • artykuł naukowy na temat prawa pracy
 • komentarz prawnika dotyczący polskiego Trybunału Konstytucyjnego, glosa do orzeczenia SN
 • esej na temat systemu prawa w Republice Weimarskiej

Tłumacz niemiecki może dla Państwa wykonać inne, dowolne tłumaczenie – zapraszam do zapoznania się z moją Ofertą.

Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki - przekłady prawnicze
Polsko-niemieckie tłumaczenia prawnicze – przysięgłe, zwykłe, ustne, pisemne, zdalne

Tłumaczenia finansowe i ekonomiczne polsko niemieckie

Tłumacz języka niemieckiego może wykonać dla Państwa także tłumaczenia ekonomiczne lub finansowe, polsko niemieckie. Wśród takich przekładów znajdziemy m.in. takie rodzaje dokumentów:

 • raporty i analizy finansowe, umowy finansowe (kredyt, leasing, ubezpieczenie itd.)
 • deklaracje podatkowe, dokumenty podatkowe
 • raporty ekonomiczne, dokumenty bankowe i prezentacje finansowe
 • komentarze ekonomiczne, dokumenty związane z inwestycjami i raporty audytorskie

Tłumaczenia mogą zostać zrealizowane w dowolnych kombinacjach językowych: wykonuję tłumaczenia polsko niemieckie i niemiecko polskie. W razie potrzeby tłumaczę również z jęz. angielskiego na jęz. niemiecki lub polski.

Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki - finansowe, ekonomiczne, biznesowe
Wykonuję także tłumaczenia polsko niemieckie finansowe, ekonomiczne i biznesowe

Przekład publikacji naukowej na polski lub niemiecki

Tłumaczenia specjalistyczne to nie tylko tłumaczenie dokumentów. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego może dla Państwa wykonać przekład publikacji naukowej na język polski lub język niemiecki. Taki rodzaj tłumaczenia nie będzie miał charakteru prawnie wiążącego, gdyż ustawa nie wymaga tutaj formy tłumaczenia poświadczonego. Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia referatu, wykładu, zapisu konferencji czy choćby notatek roboczych z narady – zapraszam do kontaktu z moim biurem tłumaczeń.

Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki - publikacje naukowe

Tłumaczenia specjalistyczne techniczne polsko-niemieckie

Jeszcze innym rodzajem tłumaczeń na język polski lub język niemiecki są tłumaczenia specjalistyczne techniczne polsko-niemieckie lub niemiecko-polskie.

Gotowe tłumaczenie (w formie wydrukowanego dokumentu) mogą Państwo odebrać w moim biurze, które zlokalizowane jest przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa. Większość zleceń dla Klientów wysyłam obecnie w formie cyfrowej, za pośrednictwem poczty e-mail (word, pdf, excel, prezentacje PowerPoint). Posiadam kwalifikowany podpis elektroniczny, który umożliwia mi cyfrowe uwierzytelnianie dokumentów. Taki przekład (wraz z taką formą podpisu) jest tłumaczeniem przysięgłym elektronicznym (cyfrowym), które ma moc prawną równą dokumentowi papierowemu, istniejącemu w formie fizycznej, tzn. opatrzonym podpisem i pieczęcią tłumacza.

Tłumaczenia specjalistyczne techniczne polski niemiecki

Tłumaczenie stron internetowych na język polski lub niemiecki

Oferuję Państwu usługę, jaką jest tłumaczenie stron internetowych na język niemiecki lub polski. Ofertę kieruję zarówno do osób prywatnych posiadających małe strony, jak i do firm i korporacji, które posiadają rozbudowane, dwujęzyczne witryny z dużą ilością podstron zawierających treści wysokiej jakości.

Koszt tłumaczenia ustalany jest indywidualnie, zależy od ilości tekstu do przetłumaczenia. Przy sporządzeniu oferty podaję wiążący termin oraz koszt. Oferuję najwyższą jakość tłumaczeń przysięgłych oraz zwykłych.

Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki - tłumaczenie stron internetowych na język polski lub niemiecki

BEZPŁATNA WYCENA TŁUMACZENIA:

   
  Formularz kontaktowy przetwarza dane osobowe. Przeczytaj w jaki sposób.

  W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: pawel.gromolak@gmail.com lub telefonicznie: +48 509099866

  Ustne i pisemne tłumaczenia specjalistyczne niemieckie

  Choć większość tłumaczeń specjalistycznych obejmuje tłumaczenia pisemne, to spotykamy również ustne tłumaczenia specjalistyczne polskie lub niemieckie. Z ustnymi tłumaczeniami specjalistycznymi mamy do czynienia podczas konferencji naukowych, szkoleń technicznych, tłumaczeń biznesowych itd.

  Podczas targów, konferencji lub kongresów może zostać dla Państwa przeprowadzone tłumaczenie symultaniczne – tłumacz mówi w języku obcym równocześnie z mówcą.

  Jeśli potrzebują Państwo ustnego tłumaczenia konsekutywnego, również zapraszam do kontaktu. Takie tłumaczenie następuje po zakończonej wypowiedzi (lub jej części) mówcy.

  Niezależnie od zastosowanej formy przekładu (ustna lub pisemna), profesjonalne podejście do każdego Klienta i tłumaczenia jest dla mnie priorytetem. Oferuję wysokiej jakości tłumaczenia, niezależnie od tematyki zlecenia.

  Ustne i pisemne tłumaczenia specjalistyczne niemiecki polski

  Tłumaczenia zwykłe (niepoświadczone) i tłumaczenia przysięgłe (poświadczone) – czym się różnią?

  Tłumaczenia przysięgłe (poświadczone) to dokumenty prawnie wiążące. Są oficjalnymi tłumaczeniami, które posiadają moc urzędową, wykonywane są przez tłumaczy do tego uprawnionych. Tłumaczenia przysięgłe uznawane są za wiarygodne przekłady m.in. w sprawach sądowych, urzędach imigracyjnych, przy zawieraniu małżeństw. Podpis i pieczęć tłumacza daje osobie odbierającej dokument i jego użytkownikowi rękojmię, że takie tłumaczenie jest zgodne z oryginałem i spełnia wszelkie wymogi określone przez prawo. Czym takie tłumaczenia różnią się od tych zwykłych? Tłumaczenia niepoświadczone (zwykłe) w języku niemieckim lub polskim ma zastosowanie w sytuacjach, w których nie jest wymagane oficjalne poświadczenie. Takie tłumaczenie nie jest i nie musi być prawnie wiążące. Ma na celu jedynie przekazanie treści tekstu na język obcy lub język ojczysty.

  Tłumaczenia pisemne zwykłe są stosowane w komunikacji ogólnej (list, e-mail, rozmowa telefoniczna), literaturze (tłumaczenie książek, opowiadań, artykułów na blogu), korespondencji prywatnej (listy, notatki, kartki pocztowe itd.), biznesowej (dokumenty wewnętrzne w firmie, maile).

  Większość sytuacji, w których wykonywane są tłumaczenia ustne, to tłumaczenia zwykłe (nieuwierzytelnione).

  Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – kontakt do biura tłumaczeń w Warszawie

  Poniżej znajdą Państwo kontakt do biura tłumaczeń. Mój lokal znajduje się 200 m. od stacji metra Kabaty przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 w Warszawie (Ursynów, południowa część miasta). Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Warszawa, Paweł Gromolak – www.text-service.pl Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz mailowego:

  tel. +48 509 099 866

  e-mail: pawel.gromolak@gmail.com

  Moje biuro znajduje się w Warszawie. Pracuję jednak na terenie całej Polski. Wiele usług świadczę zdalnie (zarówno ustnie, jak i pisemnie). Wykonuję tłumaczenia zdalne dokumentów przysięgłych z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego – zarówno dla klientów krajowych jak i zagranicznych.

  Tłumaczenia specjalistyczne niemiecki - biuro tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w Warszawie (Ursynów - Kabaty)

  Adres biura:

  (150 m. od stacji metra Kabaty)