Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły języka niemieckiego? To specjalista, który posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie uwierzytelniania dokumentów tłumaczonych z języka polskiego na język niemiecki i w odwrotnej konfiguracji, z języka niemieckiego na język polski. Taka osoba cechuje się doskonałą znajomością języka obcego – nie tylko w zakresie bardzo bogatego słownictwa, ortografii, interpunkcji, ale także w zakresie rozumienia kontekstów kulturowych, charakterystycznych dla poszczególnych krajów (Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria), które są przydatne w procesie dokonywania przekładu.

Tłumacz języka niemieckiego wykonuje tłumaczenia ustne oraz pisemne. Pracuje dla Klientów indywidualnych oraz firm krajowych i międzynarodowych, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, kancelarii prawnych, urzędów imigracyjnych. Nie jest mu obcy sektor prawny, medyczny, biznesowy, technologiczny i edukacyjny. Przekłada na język polski lub język niemiecki m.in. akty notarialne, dokumenty samochodowe, dokumenty sądowe, świadectwa, akty urodzenia, korespondencję handlową, dokumenty urzędowe, świadectwa pracy. Jego poświadczone teksty wykorzystywane są przez niemieckie urzędy lub polskie organy rządowe. Od tłumacza przysięgłego języka niemieckiego możesz otrzymać uwierzytelnione tłumaczenia dyplomów, certyfikatów lub np. listów motywacyjnych. Taka osoba, oprócz przekładów pisemnych, może wykonać tłumaczenie ustne – symultaniczne, konsekutywne, kabinowe lub szeptane. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem wykona dla Państwa usługę na najwyższym poziomie – zlecenie zostanie zrealizowane w ustalonym wcześniej terminie.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Text-Service Paweł Gromolak – tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Uprawnienia tłumacza przysięgłego zdobyłem 31.12.2001 r. Jestem wpisany na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/837/05. Na co dzień mieszkam i pracuję w Warszawie. Moje biuro zlokalizowane jest przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa. Ukończyłem filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim (199 6 r.) i studia prawnicze na Uniwersytecie Europejskim Viadrina/Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). Wykonuję usługi w zakresie profesjonalnych tłumaczeń na terenie całej Polski – osobiście (np. tłumacząc rozmowy handlowe) lub zdalnie. Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych, ekonomicznych, biznesowych, technicznych. Z językiem niemieckim jestem związany od ponad 35 lat. Podczas kilkuletniego pobytu w krajach niemieckojęzycznych doskonaliłem umiejętności językowe, aby świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym poziomie. Terminowość, dokładność, poufność – tym kieruję się w pracy tłumacza przysięgłego. Zapraszam do skorzystania z moich usług.

Mogę dla Państwa wykonać tłumaczenie przysięgłe – pisemne lub ustne. W obu przypadkach możliwe jest wykonanie usługi zdalnie. W przypadku tłumaczenia pisemnego przysięgłego dokument, który Państwo ode mnie otrzymają (plik w formacie .PDF) opatrzony zostanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonuję także tłumaczenia zwykłe (niepoświadczone). Takie przekłady dotyczą najczęściej korespondencji biznesowej, materiałów marketingowych, stron internetowych, instrukcji obsługi, listów, artykułów naukowych i dokumentów prywatnych (np. pamiętniki).

Tłumaczenie mogą Państwo zamówić osobiście w moim biurze, telefonicznie, pod numerem telefonu podanym poniżej, lub przesyłając wiadomość na mój adres e-mail. Przekład poprzedzony zostanie przygotowaniem szczegółowej wyceny. Wraz z informacją o cenie podam Państwu termin realizacji tłumaczenia.

Biuro tłumaczeń: ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa (150 m. od stacji metra Kabaty) 

e-mail: pawel.gromolak@gmail.com

tel. +48 509 099 866

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – Paweł Gromolak

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – zakres usług

Poniżej znajdą Państwo zakres usług – to obszary, w których tłumacz przysięgły języka niemieckiego się najczęściej porusza wraz z przykładami dokumentów, które tłumaczy oraz usług, które świadczy zarówno na terenie Warszawy, jak i całej Polski.

 • dokumenty notarialne (np. umowa deweloperska, pełnomocnictwo)
 • akta stanu cywilnego (m.in. akt urodzenia, uznanie ojcostwa, akt zawarcia małżeństwa)
 • dokumenty prawnicze (np. protokół ze zgromadzeń wspólników, regulamin zarządu, umowa cesji udziałów, statut spółki z o.o.)
 • korespondencja handlowa (protokół z negocjacji, faktura, specyfikacja, pismo, wezwanie itd.)
 • dokumenty sądowe (pozew, odpowiedź na pozew, apelacja, wyrok, zażalenie, wezwanie itp.)
 • odpisy i wyciągi z Krajowego Rejestru Handlowego
 • tłumaczenia ustne (na ślubie, podczas negocjacji lub rozmów handlowych, w sądzie i inne)
 • przekłady specjalistyczne (raport z badania, duży brief, bilans, rzis, raport biegłego rewidenta itd.)
 • inne (zaświadczenia, napisy do filmów, reportaże, filmy historyczne, ustawy, projekty ustaw, rozporządzenia itd.)
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego - zakres usług

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Lublin, Białystok, Katowice

Tłumaczenia przysięgłe z języka polskiego na język niemiecki lub odwrotnie – z języka niemieckiego na język polski mogą zostać wykonane m.in. w takich miastach, jak Białystok, Lublin lub Katowice. Tłumacz przysięgły może być osobiście obecny np. na akcie notarialnym lub na ślubie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Usługa tłumaczenia może zostać również wykonana zdalnie.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Lublin, Katowice i Białystok
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – obsługuję m.in. takie miasta, jak Katowice, Białystok i Lublin

Tłumacz języka niemieckiego Gdynia, Częstochowa, Radom

Inne, przykładowe lokalizacje, w których tłumacz języka niemieckiego może dla Państwa wykonać profesjonalne tłumaczenie, to m.in. Gdynia, Radom lub Częstochowa. Jeśli organizują Państwo konferencję, event, szkolenie, negocjacje handlowe i potrzebny jest Państwu specjalista, który w czasie rzeczywistym wykona tłumaczenie szeptane, symultaniczne lub konsekutywne – zapraszam do kontaktu.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Gdynia, Radom, Częstochowa
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – usługi tłumaczeniowe obejmują także takie lokalizacje, jak: Gdynia, Radom i Częstochowa

Tłumaczenia polsko niemieckie Sosnowiec, Toruń, Kielce

Sosnowiec, Toruń, Bydgoszcz, Kielce – także tutaj często świadczę usługi w zakresie tłumaczeń dokumentów, aktów notarialnych, umów deweloperskich lub kontraktów handlowych. Mogą Państwo zamówić tłumaczenie, które zostanie dostarczone do Państwa zdalnie – za pomocą poczty e-mail. Posiadam kwalifikowany podpis elektroniczny. Umożliwia mi to uwierzytelnianie tłumaczonych dokumentów w sposób cyfrowy. Taki podpis powoduje, że dokument ma identyczną moc jak ten, który byłby podpisany przeze mnie ręcznie i na którym znajdowałaby się pieczęć tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Sosnowiec, Kielce i Toruń - tłumaczenie polsko niemieckie
Sosnowiec, Kielce i Toruń – przykładowe miasta, w których wykonuję tłumaczenia polsko niemieckie

Ustne i pisemne tłumaczenia niemiecko polskie Rzeszów, Gliwice, Zabrze

Tłumaczenia polsko niemieckie oraz niemiecko polskie (zarówno ustne, jak i pisemne) mogą mieć miejsce w takich miastach, jak Rzeszów, Gliwice lub Zabrze. Śląsk to region, który często odwiedzam w swojej pracy. Mam tutaj do czynienia m.in. z przemysłem górniczym i wydobywczym. Przykłady dokumentów, które mogą zostać przetłumaczone na język polski lub język niemiecki:

 • raporty środowiskowe i techniczne
 • umowy i kontrakty
 • korespondencja biznesowa
 • oznaczenia i etykiety
 • instrukcje obsługi i bezpieczeństwa
 • dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego - Zabrze, Gliwice i Rzeszów. Ustne i pisemne tłumaczenia niemiecko-polskie
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego wykonuje tłumaczenia pisemne/ ustne niemiecko polskie i polsko-niemieckie także w miastach: Rzeszów, Warszawa, Zabrze, Gliwice

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe (niepoświadczone)

Przy tłumaczeniu tekstów wykonuję 2 rodzaje tłumaczeń – rozróżnienie następuje ze względu na skutki, jakie wywołuje rodzaj tłumaczenia. Przekłady zwykłe (niepoświadczone) to takie dokumenty, które dotyczą np. życia codziennego, korespondencji, listów, rozmów telefonicznych. Tłumaczenia przysięgłe to dokumenty, które posiadają moc prawną równą tekstowi źródłowemu. Przykłady tłumaczeń uwierzytelnionych:

 • akta stanu cywilnego
 • dokumenty notarialne
 • dokumenty sądowe
 • odpisy i wyciągi z KRS
 • wyciągi z księgi wieczystej
 • wszelkie dokumenty prawnicze

Poświadczenia wymagają także wszelkie dokumenty związane z migracją ludności (sprawy wizowe, paszportowe, azylowe, zezwolenia na pobyt lub na pracę).

Moje biuro tłumaczeń zlokalizowane jest w Warszawie, przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa (150m od stacji metra Kabaty). Zapraszam do dostarczania tłumaczeń osobiście lub poprzez e-mail na adres pawel.gromolak@gmail.com

Przełożony dokument zostanie do Państwa dostarczony mailem (dotyczy to również dokumentów przysięgłych) lub będą mogli go Państwo odebrać osobiście w moim biurze tłumaczeń.

Kontakt:

e-mail: pawel.gromolak@gmail.com

tel. +48 509 099 866


Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – cena, cennik tłumaczeń

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – cennik tłumaczeńTryb zwykły
Tryb ekspresowy
tłumaczenie polsko-niemieckie pisemne zwykłe (1 str. = 1500 znaków)55 zł80 zł
tłumaczenie pisemne przysięgłe (1 str. = 1125 znaków)55 zł80 zł
tłumaczenie ustne zdalne (uzgodniony termin / 1-2 dni)300 zł / 600 zł
tłumaczenie ustne (1 blok = 4 godz. obecności tłumacza)800 zł
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – cennik tłumaczeń – zamów nieodpłatną wycenę tłumaczenia
 1. Tłumaczenia w trybie ZWYKŁYM realizowane są w uzgodnionym terminie (np. 1-2 dni)
 2. Tłumaczenia w trybie EKSPRESOWYM realizowane są w dniu zlecenia (dokument do 3 stron) lub na następny dzień rano
 3. Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%)
 4. Tłumaczenia ustne specjalistyczne, wymagające szczególnego zapoznania się z zakresem usługi (np. historia
  choroby przy tłumaczeniach medycznych, tłumaczenie specjalistycznych konferencji i wykładów), wyceniane są
  odrębnie.
 5. Kwota do zapłaty wynika z wiążącej wyceny, przedstawionej przez tłumacza przed przyjęciem zlecenia i
  zaakceptowanej przez klienta. Podstawą wyceny jest powyższa tabela.
 6. Tłumaczenia ustne wymagające wyjazdu łączącego się z noclegiem wyceniane są odrębnie.
 7. Przy tłumaczeniach o większej objętości lub przy dokumentach o powtarzalnej treści i dłuższych terminach
  realizacji chętnie przedstawię indywidualną wycenę.
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Oferta i cennik (cena) tłumaczeń przysięgłych języka niemieckiego

Najczęstsze rodzaje dokumentów spotykane w zawodzie tłumacza przysięgłego

Poniżej znajdą Państwo najczęstsze rodzaje dokumentów, które są spotykane w zawodzie tłumacza przysięgłego języka niemieckiego:

 • akt urodzenia – jeśli dokumenty źródłowe są w języku niemieckim, są one przekładane na język polski, aby były uznane w polskim urzędzie
 • świadectwo małżeństwa – profesjonalne tłumaczenia przysięgłe dla celów rejestracyjnych lub legalizacyjnych
 • testamenty i umowy spadkowe – takie zlecenie dla Klientów z polskiego na niemiecki (lub odwrotnie) obejmuje tłumaczenie dokumentów prawnych związanych ze spadkobiercami i dziedziczeniem
 • umowy i kontrakty – tłumacz przysięgły języka niemieckiego dokonuje przekładów tekstów związanych z funkcjonowaniem osób fizycznych lub firm (umowa handlowa, umowa najmu, zakup nieruchomości itd.)
 • akt własności nieruchomości – w zależności od potrzeby (z polskiego na niemiecki, lub z niemieckiego na polski)
 • dokumenty identyfikacyjne (dowód osobisty, paszport, inne dokumenty tożsamości)
 • zaświadczenia lekarskie – wykonywanie tłumaczeń przysięgłych języka niemieckiego na język polski (lub odwrotnie) skutkuje uznaniem ww. zaświadczeń w placówce medycznej obcego kraju
 • korespondencja prawna – takie teksty zawsze objęte są formą pisemną ze względu na skutki prawne, których dotyczą
 • dokumenty urzędowe i podatkowe
 • zaświadczenia lekarskie
 • tłumaczenie wyników testów na prawo jazdy w celu ubiegania się o międzynarodową wersję prawa jazdy

BEZPŁATNA WYCENA TŁUMACZENIA:

   
  Formularz kontaktowy przetwarza dane osobowe. Przeczytaj w jaki sposób.

  W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: pawel.gromolak@gmail.com lub telefonicznie: +48 509099866

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego - jakie dokumenty są tłumaczone?
  Przed przystąpieniem do tłumaczenia dokonuję bezpłatnej wyceny tłumaczenia – zarówno tego pisemnego, jak i ustnego, zwykłego i przysięgłego.

  Adres biura:

  (150 m. od stacji metra Kabaty)