Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok

Paweł Gromolak – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok. W zawodzie tłumacza przysięgłego języka niemieckiego pracuję od 2001 roku (nr wpisu na listę prowadzoną przez ministra sprawiedliwości TP/837/05). Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych, ekonomicznych i technicznych. W 1996 r. ukończyłem filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2000 r. studia prawnicze na Uniwersytecie Europejskim Viadrina / Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). Z językiem niemieckim jestem związany od ponad 35 lat. Doskonaliłem umiejętności językowe podczas kilkuletniego pobytu w krajach niemieckojęzycznych. Współpracuję na stałe z kancelariami prawnymi w zakresie obsługi językowej tekstów prawnych polskich oraz niemieckich.

Moje biuro tłumaczeń zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Wańkowicza 2/13b (150 m. od stacji metra Kabaty). Większość zleceń w zakresie tłumaczeń polsko niemieckich wykonuję zdalnie, online. Dotyczy to zarówno tłumaczeń zwykłych, jak i przysięgłych. Posiadam kwalifikowany podpis elektroniczny upoważniający mnie do zdalnego poświadczania tłumaczonych dokumentów. Plik PDF opatrzony takim podpisem dostarczam Państwu mailem – gotowe tłumaczenie jest zdatne do pobrania na dysk komputera i przedstawiania właściwym urzędom i organom.

Zdalnie wykonuję także część tłumaczeń ustnych. Jeśli organizują Państwo event, konferencję, szkolenie, spotkanie biznesowe i taka forma przekładu jest dla Państwa wystarczająca – proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

e-mail: pawel.gromolak@gmail.com 

tel. +48 509 099 866

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok – zakres świadczonych usług

Tłumacz przysięgły w Białymstoku może dla Państwa wykonać tłumaczenia przysięgłe lub zwykłe, niepoświadczone. Przekłady ustne lub pisemne mogą dotyczyć dowolnej branży lub dziedziny. Tłumacz języka niemieckiego Białystok swobodnie porusza się w tematyce prawnej, ekonomicznej, technicznej lub biznesowej. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in. tłumaczenia takich dokumentów:

 • akty notarialne (np. pełnomocnictwo, umowa najmu, umowa deweloperska)
 • akta stanu cywilnego (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, uznanie ojcostwa itd.)
 • dokumenty sądowe (wyrok, apelacja, odpowiedź na pozew, decyzja administracyjna itp.)
 • korespondencja handlowa (zaproszenie, faktura, specyfikacja, pismo, wezwanie i inne)
 • dokumenty prawnicze (regulamin zarządu, umowa notarialna, umowa cesji udziałów, statut spółki z o.o., uchwała Walnego Zgromadzenia itd.)
 • zaświadczenia (zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami lub składkami, o wymeldowaniu, o wysokości emerytury itd.)
 • inne (napisy do filmów, listy dialogowe, instrukcje obsługi, pełnomocnictwa, akty normatywne itd.)
 • dokumenty medyczne (dokumentacja medyczna, wypisy ze szpitala, historie choroby, wyniki badań, recepty, inne z zakresu medycyny)

Tłumaczenia ustne mogą dotyczyć m.in. negocjacji handlowych, spotkań biznesowych, szkoleń z obsługi maszyny, wyjazdów służbowych, wizyt u lekarza specjalisty i np. tłumaczenia wyników badań lub w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wykonuję także tłumaczenia specjalistyczne, takich dokumentów jak np. raport z badania, bilans, rachunek zysków i strat, umowa dwujęzyczna, karta pojazdu, instrukcje obsługi, dokumenty samochodowe – np. dowód rejestracyjny, tłumaczenia techniczne. Dokonuję przekładów wszelkiego rodzaju zaświadczeń.

Tłumaczenie dokumentów u notariusza najczęściej jest związanych z takimi czynnościami prawnymi, jak np.:

 • zakup nieruchomości
 • umowa najmu, darowizny
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok

Oferta i cennik – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok

Poniżej znajduje się oferta i cennik tłumaczeń. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, pracujący również w mieście Białystok, może dla Państwa przedstawić szczegółową, zindywidualizowaną wycenę po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia poprzez e-mail. W odpowiedzi prześlę Państwu nie tylko wycenę (zostanie podana szczegółowa cena usługi tłumaczenia polsko niemieckiego), ale także określę termin realizacji przekładu.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok – Text-Service Paweł Gromolak

Przy realizacji obszernych zleceń jestem w stanie zaproponować Państwu atrakcyjne, konkurencyjne ceny.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok – cennik

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok – OFERTA I CENNIKtłumaczenie ustne zdalne
(1 godz. = 300 zł)
tłumaczenie ustne
(1 blok = 4 godz. obecności tłumacza)
tłumaczenie pisemne poświadczone
(1 str. = 1125 znaków)
tłumaczenie pisemne zwykłe
(1 str. = 1500 znaków)
tłumaczenie polsko niemieckie – tryb zwykły
(w uzgodnionym terminie, 1-2 dni)
300 zł netto
600 zł netto
800 zł netto
55 zł netto
55 zł netto
tłumaczenie polsko niemieckie – tryb ekspresowy
do 3 stron – realizacja w dniu zlecenia /
na następny dzień rano lub powyżej 6 stron/dzień)
80 zł netto80 zł netto
Zamówienie bezpłatnej wyceny tłumaczenia – tłumaczenie polski niemiecki Białystok
 1. Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%).
 2. Kwota do zapłaty wynika z wiążącej wyceny, przedstawionej przez tłumacza przed przyjęciem zlecenia i
  zaakceptowanej przez klienta. Podstawą wyceny jest powyższa tabela.
 3. Tłumaczenia ustne specjalistyczne, wymagające szczególnego zapoznania się z zakresem usługi (np. historia
  choroby przy tłumaczeniach medycznych, tłumaczenie specjalistycznych konferencji i wykładów), wyceniane są
  odrębnie.
 4. Tłumaczenia ustne wymagające wyjazdu łączącego się z noclegiem wyceniane są odrębnie.
 5. Przy tłumaczeniach o większej objętości lub przy dokumentach o powtarzalnej treści i dłuższych terminach
  realizacji chętnie przedstawię indywidualną wycenę.
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok – Paweł Gromolak

Profesjonalne tłumaczenia z języka niemieckiego – dla kogo?

Dla kogo wykonywane są profesjonalne tłumaczenia z języka niemieckiego i na język niemiecki? Klientami biura tłumaczeń są nie tylko osoby fizyczne, ale również firmy krajowe i zagraniczne, organizacje pozarządowe, kancelarie prawne, agencje marketingowe, organy rządowe – Policja, Prokuratura, Sądy. Usługi takie są realizowane dla każdego, kto potrzebuje profesjonalne tłumaczenie ustne lub pisemne, zwykłe lub przysięgłe z różnych branż.

Jakie jeszcze usługi wykonuję? Często wykonuję usługi dla agencji marketingowych lub PR-owych. Taki odbiorca często zleca mi materiały reklamowe lub strony internetowe do przekładu na język niemiecki lub z języka niemieckiego. Tłumaczę także teksty poradnikowe, wpisy blogowe lub artykuły na język polski lub niemiecki przygotowane pod SEO. Tłumaczenie stron internetowych obejmuje często również przygotowanie dodatkowych tekstów specjalnie pod wymagania wyszukiwarki (copywriting na potrzeby SEO po niemiecku).

Tłumaczenia przysięgłe język niemiecki Białystok – Text-Service Paweł Gromolak

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok

Tłumaczenia przysięgłe polsko niemieckie

Tłumaczenie przysięgłe niemiecko-polskie i polsko niemieckie – czego najczęściej dotyczą?

 • dokumenty edukacyjne (dyplom, suplement do dyplomu, świadectwa szkolne, prace magisterskie)
 • dokumenty związane z migracją (wiza, paszport, zezwolenie na pracę lub pobyt)
 • umowy i kontrakty (umowa o pracę, kontrakty handlowe, dokumenty biznesowe)
 • dokumenty prawnicze (akty prawne, dokumenty sądowe, notarialne, cała dokumentacja związana z postępowaniami prawnymi i sądowymi)
 • dokumentacja medyczna

Tłumaczenia przysięgłe stosowane są zawsze tam, gdzie wymaga tego przepis prawa (w urzędach, sądach, podczas ślubów z osobą, która nie zna – przystępując do ślubu w Polsce – języka polskiego itd.).

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok
Wykonuję profesjonalne tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki i w odwrotnej konfiguracji.

BEZPŁATNA WYCENA TŁUMACZENIA:

   
  Formularz kontaktowy przetwarza dane osobowe. Przeczytaj w jaki sposób.

  W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: pawel.gromolak@gmail.com lub telefonicznie: +48 509099866

  Tłumaczenia ustne niemieckie Białystok

  Tłumaczenia ustne polsko niemieckie lub niemiecko polskie realizowane w mieście Białystok to m.in. tłumaczenia symultaniczne oraz tłumaczenia konsekutywne. Tłumaczenie ustne może zostać wykonane przeze mnie osobiście (np. podczas negocjacji handlowych w Białymstoku) lub zdalnie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

  Tłumaczenia ustne polsko-niemieckie to najczęściej przekłady zwykłe, nieuwierzytelnione. Wykonuję jednak również tłumaczenia ustne zdalne przysięgłe, np. na zlecenie sądów – tłumaczę online zeznania świadka na rozprawie.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok
  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok – wykonuję także tłumaczenia ustne polsko niemieckie (symultaniczne, konsekutywne, szeptane, kabinowe)

  Poufność biura tłumaczeń

  Czym jest poufność biura tłumaczeń? Wykonując zawód tłumacza przysięgłego języka niemieckiego należę do grupy zawodów zaufania publicznego. Są mi powierzane dane osobowe i firmowe, treści dokumentów (np. wyniki finansowe spółek), które są często tajne lub są danymi wrażliwymi, poufnymi. Na każdym etapie wykonywania tłumaczenia dbam o to, aby wszelkie Państwa dane lub dokumentu nie zostały udostępnione osobom trzecim.

  Profesjonalne przekłady poświadczone wykonywane przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego to gwarancja, że tłumaczony dokument będzie najwyższej jakości i nikt nie podważy tłumaczenia (np. w instytucjach państwowych).

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok

  Tłumaczenia prawnicze polsko niemieckie Białystok

  Często wykonuję tłumaczenia prawnicze w mieście Białystok. Są to zarówno tłumaczenia polsko niemieckie, jak i niemiecko-polskie. Są to m.in. takie dokumenty, jak:

  • protokoły
  • statuty spółek
  • uchwały i wytyczne zarządu
  • regulaminy przedsiębiorstwa
  • umowy najmy, sprzedaży, cesji
  • wyciągi z rejestru handlowego

  Wykonuję także tłumaczenia prawne polsko-niemieckie, obejmujące m.in. ustawy i projekty ustaw, rozporządzenia, akty wykonawcze, opinie oprawne i listy intencyjne.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok
  W obszarze moich zawodowych zainteresowań znajdują się także tłumaczenia prawne i prawnicze polsko-niemieckie.

  Tłumaczenia przysięgłe dokumentów medycznych

  Wśród moich zawodowych aktywności znajdują się także tłumaczenia przysięgłe dokumentów medycznych. Przełożona na język niemiecki lub polski może być dokumentacja medyczna, historia choroby, zalecenia lekarskie, recepty lub faktury dotyczące zakupu lub importu lekarstw.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok

  Kontakt – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok

  Paweł Gromolak – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok. Zapraszam do kontaktu.

  Adres biura tłumaczeń: ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa (150 m. od stacji metra Kabaty). Przy moim biurze tłumaczeń znajdują się miejsca parkingowe.

  e-mail: pawel.gromolak@gmail.com

  tel. +48 509 099 866

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Białystok

  Adres biura:

  (150 m. od stacji metra Kabaty)