Tłumacz niemiecko polski i polsko niemiecki – tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego

Text Service Paweł Gromolak – tłumacz niemiecko polski i polsko niemiecki. Wykonuję tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego i na język niemiecki, z języka obcego na język rodzimy. Posiadam bogate doświadczenie w tłumaczeniu ustnym i pisemnym z najróżniejszych dziedzin. Świadczę usługi osobiście oraz zdalnie – za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Uprawnienia tłumacza przysięgłego j. niemieckiego nabyłem 31.12.2001 r. (nr wpisu na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości: TP/887/05). Dwukierunkowe wykształcenie (mgr filologii germańskiej, UWr, 1996 r., mgr prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina / UAM w Poznaniu, 2000 r.) pozwala mi płynnie poruszać się w zagadnieniach prawno-ekonomicznych – w języku niemieckim oraz polskim.

Przykładowe rodzaje dokumentów (i dziedzin), które mogę dla Państwa przetłumaczyć (z polskiego na niemiecki lub z niemieckiego na polski):

 • dokumenty osobiste (akt urodzenia, małżeństwa, wiza, paszport, certyfikat itp.)
 • dokumenty prawne (umowy handlowe, akty notarialne, testamenty, umowy o pracę)
 • dokumenty sądowe (pozew, orzeczenie, apelacja itp.)
 • prawo międzynarodowe (traktat, konwencja, dokument dyplomatyczny)
 • dokumenty techniczne (patent, dokumentacja, specyfikacja techniczna, instrukcja obsługi)
 • dokumenty dotyczące zarządem i obrotem nieruchomościami (umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy)
 • dokumenty z zakresu ochrony środowiska i transportu (raport o jakości powietrza lub wody, zezwolenie na emisję, umowy i listy przewozowe, regulacje związane z transportem)
 • zasoby ludzkie (dokumenty rekrutacyjne, umowy o pracę, opinie o znajomości języka kandydata do pracy)
 • dokumenty medyczne (karta pacjenta, wyniki, zalecenia lekarskie)
 • inne (napisy do filmów, tłumaczenie książek, odpisy i wyciągi z KRS i KW, listy dialogowe, opinie prawne, akty założycielskie, listy intencyjne)
 • zaświadczenia (o niezaleganiu ze składkami i podatkami, o zarobkach, o wpisie, o wysokości dochodu)

Przetłumaczony tekst mogą Państwo odebrać osobiście w moim biurze (adres i kontakt znajduje się na dole strony). Mogę też go do Państwa dostarczyć mailem. Jeśli jest to tłumaczenie przysięgłe, załącznik zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Tłumacz niemiecko polski
Tłumacz niemiecko polski podczas pracy.

Tłumacz niemiecko polski i polsko niemiecki

Tłumacz polsko niemiecki i niemiecko polski może dla Państwa wykonać tłumaczenia z branży prawnej, turystycznej, ekonomicznej, biznesowej, marketingowej. Jeśli chcą Państwo tłumaczenie dla branży spożywczej, dla przemysłu lotniczego, odzieżowego lub hutniczego – takich zleceń również chętnie się podejmuję.

tłumacz niemiecko polski Warszawa – zapytaj o wycenę

tłumacz polsko niemiecki Warszawa – sprawdź ofertę i szczegółowy zakres wykonywanych usług

Tłumacz niemiecko polski
Tłumacz niemiecko polski

Tłumacz niemiecko polski i polsko niemiecki – oferta i cennik

Poniżej znajdą Państwo ofertę i cennik. Tłumacz przysięgły polsko niemiecki i niemiecko polski – Paweł Gromolak. Tłumaczę w konfiguracjach z języka polskiego na inny język obcy – w moim przypadku jest to język niemiecki i odwrotnie – z języka niemieckiego na polski. Dokonuję przekładu na dowolny temat – począwszy od tematyki prawno-ekonomicznej, w której się specjalizuję, przez sprawy medyczne, transportowe, handlowe, na instrukcjach obsługi i zaświadczeniach skończywszy.

Mogę dla Państwa wykonać tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione) lub zwykłe (niepoświadczone). Przy tłumaczeniu ustnym mogę być osobiście obecny w miejscu świadczenia usługi lub przetłumaczyć Państwu zadane treści zdalnie.

Zapraszam serdecznie do kontaktu pod nr telefonu: +48 509 099 866 lub poprzez e-mail: pawel.gromolak@gmail.com

Moje warszawskie biuro zlokalizowane jest pod adresem ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa (150 metrów od stacji metra Kabaty).

Oferta i cennik – tłumacz niemiecko polski

Tłumacz niemiecko polski mazowieckie – OFERTA I CENNIKtłumaczenie ustne zdalne
(1 godz. = 300 zł)
tłumaczenie ustne
(1 blok = 4 godz. obecności tłumacza)
tłumaczenie pisemne poświadczone
(1 str. = 1125 znaków)
tłumaczenie pisemne zwykłe
(1 str. = 1500 znaków)
tłumaczenie polsko niemieckie – tryb zwykły
(w uzgodnionym terminie, 1-2 dni)
300 zł netto
600 zł netto
800 zł netto
55 zł netto
55 zł netto
tłumaczenie polsko niemieckie – tryb ekspresowy
do 3 stron – realizacja w dniu zlecenia /
na następny dzień rano lub powyżej 6 stron/dzień)
80 zł netto80 zł netto
Tłumacz niemiecko polski – oferta i cennik | Zamówienie bezpłatnej wyceny tłumaczenia
 1. Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%).
 2. Kwota do zapłaty wynika z wiążącej wyceny, przedstawionej przez tłumacza przed przyjęciem zlecenia i
  zaakceptowanej przez klienta. Podstawą wyceny jest powyższa tabela.
 3. Tłumaczenia ustne specjalistyczne, wymagające szczególnego zapoznania się z zakresem usługi (np. historia
  choroby przy tłumaczeniach medycznych, tłumaczenie specjalistycznych konferencji i wykładów), wyceniane są
  odrębnie.
 4. Tłumaczenia ustne wymagające wyjazdu łączącego się z noclegiem wyceniane są odrębnie.
 5. Przy tłumaczeniach o większej objętości lub przy dokumentach o powtarzalnej treści i dłuższych terminach
  realizacji chętnie przedstawię indywidualną wycenę.
Tłumacz niemiecko polski
Tłumacz niemiecko polski – cennik tłumaczeń polsko niemieckich

Tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego i na język niemiecki

Tłumaczenia przysięgłe, wykonywane z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na polski można również rozróżnić ze względu na cel tłumaczenia. Taki podział powinien dać Państwu jeszcze szerszy obraz obszaru, w którym się poruszam.

 1. tłumaczenia komercyjne (sprawy handlowe i biznesowe)
 2. tłumaczenie oficjalne (realizowane w sytuacji, gdy sądy, urzędy lub inne instytucje wymagają pieczęci tłumacza)
 3. tłumaczenia edukacyjne
 4. tłumaczenie promocyjne związane z reklamą i marketingiem (np. tłumaczenie stron internetowych, artykułów związanych z SEO, udział tłumacza w konferencjach, spotkaniach biznesowych)
 5. tłumaczenia turystyczne
 6. tłumaczenie techniczne
 7. tłumaczenia literackie
 8. działalność tłumacza związana z opieką zdrowotną
Tłumacz niemiecko polski

Przysięgłe tłumaczenie (uwierzytelnione, poświadczone)

Tłumaczenie przysięgłe to inaczej tłumaczenie uwierzytelnione, poświadczone przez tłumacza z odpowiednimi uprawnieniami nadanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W zakresie moich usług znajdują się nie tylko tłumaczenia przysięgłe, ale także zwykłe – takie, które nie wymagają pieczęci tłumacza. Mogę dla Państwa przetłumaczyć tekst z języka polskiego na język niemiecki lub odwrotnie, z j. niemieckiego na j. polski. W pracy tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w Warszawie zajmuję się również tłumaczeniami ustnymi (symultanicznymi, konsekutywnymi, szeptanymi). Jeśli jest taka konieczność, to mogę tłumaczyć przez telefon, za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub inaczej, zdalnie.

Przykładowe dziedziny, w których się poruszam:

 • tłumaczenia prawnicze (umowy, statuty, dokumenty dotyczące spółek itp.)
 • tłumaczenia biznesowe (dotyczące firm i przedsiębiorstw polskich, niemieckich i międzynarodowych, organizacji pozarządowych)
 • tłumaczenia finansowe (rachunkowość, finanse, sprawozdania finansowe, zaświadczenia o dochodach, o niezaleganiu ze składkami lub podatkami itp.)
 • tłumaczenie kulturalne i związane z filmem (napisy do filmów, listy dialogowe, literatura)
 • tłumaczenia turystyczne i związane z procesami migracyjnymi (wizy, paszporty, zezwolenia na pobyt, sprawy związane z podróżowaniem i przemieszczaniem się)
 • tłumaczenia techniczne (np. instrukcja obsługi)
 • tłumaczenia medyczne (wszystko, co jest związane z opieką zdrowotną, pacjentem, lekarzem, obsługą prawną i funkcjonowaniem szpitali lub przychodni zdrowia)
Tłumacz niemiecko polski

Ustne tłumaczenie – symultaniczne, konsekutywne, szeptane

Ustne tłumaczenie, które mogę dla Państwa zrealizować, może mieć różne formy. Mogę dla Państwa przetłumaczyć treści symultanicznie, konsekutywnie lub w sposób szeptany.

ustne tłumaczenie symultaniczne – przekład wypowiedzi mówcy następuje na bieżąco. Jest to często stosowane podczas wykładów lub konferencji – gdy mówca wypowiada się np. w języku niemieckim, polskojęzyczni odbiorcy słyszą jego wypowiedź w języku polskim na słuchawkach lub innych urządzeniach audio.

ustne tłumaczenie konsekutywne – forma tłumaczenia ustnego, w której tłumacz przekłada całą wypowiedź lub jej fragment po zakończeniu wypowiedzi przez mówcę. O ile tłumaczenie symultaniczne nie wydłuża wypowiedzi, o tyle w przypadku tłumaczenia konsekutywnego czas trwania wypowiedzi wydłuża się dwukrotnie.

ustne tłumaczenie szeptane – zwykle wygląda tak, że tłumacz jest w bliskiej odległości od słuchacza, któremu cicho (albo szeptem) przekazuje na bieżąco tłumaczenie tekstu, które słyszy.

tłumacz niemiecko polski - tłumaczenia ustne - symultaniczne, konsekutywne oraz szeptane

Tłumacz niemiecki

Tłumacz niemiecki – Text-Service Paweł Gromolak. Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w pracy tłumacza przysięgłego języka niemieckiego (nabyłem uprawnienia 31.12.2001 r., nr wpisu na listę TP/837/05). Od wielu lat współpracuję z warszawskimi kancelariami prawnymi. Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych, ekonomicznych i technicznych. Kilkuletni pobyt w krajach niemieckojęzycznych (w Niemczech, Austrii i Szwajcarii) dał mi możliwość obcowania z językiem na co dzień. Jakość tłumaczenia jest dla mnie priorytetem. Świadczę usługi zarówno dla osób fizycznych, jak i firm krajowych, korporacji międzynarodowych, instytucji rządowych, organizacji pozarządowych. Zapraszam do skorzystania z moich usług i do kontaktu. Wystarczy, że prześlą Państwo do mnie plik z tłumaczeniem. Na podstawie materiału źródłowego (zawierającego wszystkie treści, które Państwo chcą, aby były przetłumaczone) przygotuję wycenę i określę termin realizacji usługi tłumaczenia.

Tłumacz niemiecko polski
Tłumacz niemiecko polski – specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych, technicznych i ekonomicznych.

Tłumaczenia niemiecki

Wykonuję dla Klientów profesjonalne tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na polski. Profesjonalny przekład oznacza wierne odtworzenie zarówno pojedynczego zdania, jego znaczenia, jak i całego dokumentu w języku obcym, oddanie sensu i celu wypowiedzi.

Tłumacz niemiecki polski Kabaty

Mogą mnie Państwo znaleźć w internecie na frazę: „tłumacz niemiecki polski Kabaty„. Moje biuro zlokalizowane jest 150 metrów od stacji metra Kabaty (4-5 minut drogi). Obok znajdą Państwo także dogodne miejsca do zaparkowania samochodu. Przed wizytą proszę o umówienie się telefonicznie. W rozmowie telefonicznej mogą też Państwo przekazać mi szczegóły dotyczące tłumaczenia. Tłumaczę zarówno polskie, jak i niemieckie dokumenty urzędowe.

Tłumacz niemiecko polski Kabaty Warszawa

Tłumacz polsko niemiecki Kabaty

Jestem także widoczny na frazę: „tłumacz polsko niemiecki Kabaty„. Jeśli szukają Państwo tłumacza przysięgłego języka obcego (j. niemiecki na j. polski lub odwrotnie), jeśli potrzebne jest Państwu tłumaczenie przysięgłe lub zwykłe, ustne lub pisemne, zapraszam do skorzystania z moich usług. Gotowe tłumaczenie i przetłumaczony tekst mogą Państwo odebrać w moim biurze (adres powyżej). Mogą Państwo otrzymać tłumaczenie także drogą mailową. Wiadomość będzie zawierać załącznik (pliki) w formacie pdf.

Tłumacz niemiecko polski na Kabatach

Tłumaczenia zdalne on-line

Rozwój technologii, środków porozumiewania się na odległość, wprowadzenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego to czynniki, które przyczyniły się do rozwoju usługi, jaką są tłumaczenia zdalne on-line. Zarówno te ustne, jak i pisemne. Zwykłe (niepoświadczone) i uwierzytelnione – przysięgłe.

Tłumacz niemiecko polski

Jaka jest cena tłumaczenia na język niemiecki i język polski?

Poniżej znajdą Państwo przykładowy cennik. Jaka jest szczegółowa cena tłumaczenia na język polski i na język niemiecki? Po zapoznaniu się z dokumentem źródłowym będę w stanie określić nie tylko termin realizacji, ale także szczegółową cenę usługi.

Jest to obliczane w następujący sposób: 1 strona tłumaczenia przysięgłego = 1125 znaków (w tym spacje).

Tłumacz niemiecko polski

BEZPŁATNA WYCENA TŁUMACZENIA:

   
  Formularz kontaktowy przetwarza dane osobowe. Przeczytaj w jaki sposób.

  W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: pawel.gromolak@gmail.com lub telefonicznie: +48 509099866

  Text-Service Paweł Gromolak, biuro tłumacza przysięgłego w Warszawie

  Text-Service Paweł Gromolak – biuro tłumacza przysięgłego języka niemieckiego na Kabatach w Warszawie zlokalizowane jest przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa.

  Język niemiecki to język obcy, który doskonaliłem nie tylko podczas kilkuletniego pobytu w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, ale także na studiach – jestem mgr filologii germańskiej. Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy pracy nad tekstami z najróżniejszych dziedzin pozwala mi przetłumaczyć dowolny tekst, z każdej branży. Do realizacji usług podchodzę z należytą starannością, właściwą dla zawodu zaufania publicznego.

  Tłumacz niemiecko polski Paweł Gromolak - Warszawa

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – woj. mazowieckie

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – Paweł Gromolak (nr wpisu na listę tłumaczy przysięgłych TP/837/05, data uzyskania uprawnień: 31.12.2001 r.). Moje biuro tłumaczeń zlokalizowane jest w Warszawie (Text-Service Paweł Gromolak, al. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa). Świadczę usługi na terenie całego woj. mazowieckiego. Poniżej znajdą Państwo przykładowe miasta, które odwiedzam w swojej pracy tłumacza.

  Tłumacz niemiecko polski - woj. mazowieckie
  Tłumacz niemiecko polski – obsługuję całe województwo mazowieckie.

  tłumacz przysięgły języka niemieckiego Warszawa, Płock, Radom, Pruszków, Legionowo, Otwock

  Choć moje biuro znajduje się w Warszawie, to nic nie stoi na przeszkodzie, abym zrealizował dla Państwa tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski (lub odwrotnie) w takich miastach, jak np. Płock, Radom, Otwock, Pruszków, Legionowo. Tłumacz przysięgły, zlokalizowany na stałe w mieście Warszawa (woj. mazowieckie) może dla Państwa wykonać usługę osobiście (np. u notariusza, w siedzibie firmy, na konferencji, evencie, spotkaniu biznesowym) lub zdalnie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

  Tłumacz niemiecko polski Otwock, Legionowo, Pruszków, Radom, Płock
  Warszawa, Radom, Legionowo, Płock, Pruszków, Otwock – m.in. tutaj realizuję tłumaczenia

  tłumaczenia przysięgłe języka niemieckiego Wołomin, Ząbki, Konstancin-Jeziorna, Siedlce, Ciechanów

  Poniżej znajdą Państwo inne, przykładowe lokalizacje, w których tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego są możliwe: Wołomin, Ząbki, Konstancin-Jeziorna, Siedlce i Ciechanów. Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego świadczę usługi nie tylko w Warszawie, ale także na terenie całego województwa mazowieckiego.

  Tłumacz niemiecko polski Wołomin, Ząbki, Konstancin-Jeziorna, Siedlce, Ciechanów

  tłumacz języka niemieckiego Sulejówek, Biała Podlaska, Ostrołęka, Grodzisk Mazowiecki

  Inne miasta, które odwiedzam jako tłumacz języka niemieckiego, to m.in. Sulejówek, Biała Podlaska, Ostrołęka, Grodzisk Mazowiecki. W tych lokalizacjach mogę dla Państwa wykonać tłumaczenie ustne lub pisemne, zwykłe lub przysięgłe.

  Tłumacz niemiecko polski Sulejówek, Biała Podlaska, Ostrołęka, Grodzisk Mazowiecki
  Tłumacz niemiecko polski może być obecny w miastach: Sulejówek, Biała Podlaska, Ostrołęka i Grodzisk Mazowiecki

  tłumacz przysięgły języka niemieckiego Garwolin, Ostrów Mazowiecka, Nowy Dwór Mazowiecki, Mława, Węgrów

  Kolejne lokalizacje w województwie mazowieckim, w których mogę być obecny i wykonywać zawód, jakim jest tłumacz przysięgły języka niemieckiego, to m.in. Garwolin, Nowy Dwór Mazowiecki, Mława, Ostrów Mazowiecka, Węgrów. Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo tłumacza fizycznie obecnego w miejscu tłumaczenia, czy usługa może zostać przez tłumacza przysięgłego zrealizowana zdalnie, zgłaszam swoją gotowość do tłumaczenia pisemnego (zwykłego lub poświadczonego) i ustnego (symultanicznego, konsekutywnego, szeptanego, kabinowego).

  Tłumacz niemiecko polski Garwolin, Nowy Dwór Mazowiecki, Mława, Węgrów i Ostrów Mazowiecka - profesjonalne tłumaczenia

  tłumacz przysięgły języka niemieckiego Góra Kalwaria

  Często w swojej pracy odwiedzam urokliwą, podwarszawską miejscowość, jaką jest Góra Kalwaria. Jeśli potrzebny jest Państwu tłumacz przysięgły języka niemieckiego, zapraszam do skorzystania z moich usług. Choć na co dzień mieszkam i pracuję w Warszawie (moje biuro tłumaczeń zlokalizowane jest przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa), to nic nie stoi na przeszkodzie, abym dojechał do Państwa biura, do notariusza lub np. do Urzędu Stanu Cywilnego.

  tłumacz przysięgły języka niemieckiego Góra Kalwaria
  Tłumacz niemiecko polski Góra Kalwaria – tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego i na język niemiecki

  Kontakt

  Poniżej znajdą Państwo kontakt do tłumacza przysięgłego:

  lokalizacja biura: ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa

  tel. +48 509 099 866

  e-mail: pawel.gromolak@gmail.com


  Adres biura:

  (150 m. od stacji metra Kabaty)