Tłumacz niemiecki Warszawa

Tłumacz niemiecki Warszawa – Text-Service Paweł Gromolak. Moje biuro tłumaczeń zlokalizowane jest przy ul. M. Wańkowicza 2/13b w Warszawie. Wykonuję tłumaczenia zarówno z języka niemieckiego na język polski, jak i z języka polskiego na język niemiecki.

W zakresie moich usług znajdują się m.in. takie tłumaczenia, jak:

 • tłumaczenia przysięgłe – uwierzytelnione: ustne oraz pisemne
 • tłumaczenia przysięgłe wykonywane na odległość (takie dokumenty podpisywane są za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego)
 • zwykłe tłumaczenia pisemne oraz ustne (symultaniczne, konsekutywne, szeptane), również wykonywane na odlegość

Jestem magistrem prawa (Uniwersytet Europejski Viadrina / UAM Poznań, 2000 r.) oraz magistrem filologii germańskiej (Uniwersytet Wrocławski, 1996 r.). Nabyłem uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego 31.12.2001 (nr wpisu na listę tłumaczy przysięgłych: TP/837/05) – w zawodzie tłumacza przysięgłego pracuję już ponad 20 lat.

Zafascynowany niemiecką literaturą i językiem postanowiłem zostać tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, aby jeszcze lepiej poznać niemiecką kulturę i sposób rozumienia świata przez naszych zachodnich sąsiadów. Kilkuletni pobyt w Niemczech, Austrii i Szwajcarii uwrażliwił mnie na delikatne niuanse językowe, których nie sposób wychwycić bez długotrwałej ekspozycji na język. W zawodzie tłumacza przysięgłego języka niemieckiego cenię sobie kontakt z Klientami i możliwość zgłębiania nowych obszarów i dziedzin. Zapraszam do skorzystania z moich usług.

tłumacz niemiecki Warszawa
Tłumacz niemiecki Warszawa

Tłumacz niemiecki Warszawa – tłumaczenia uwierzytelnione

Jednym z rodzajów tłumaczeń, które wykonuję, są tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe). Przetłumaczone dokumenty mogą Państwo odebrać osobiście w moim biurze w Warszawie (tłumacz niemiecki – Text Service Paweł Gromolak, Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa). Istnieje również możliwość dostarczenia tłumaczenia uwierzytelnionego za pośrednictwem poczty e-mail – wykorzystuję do tego kwalifikowany podpis elektroniczny.

tłumacz niemiecki Warszawa

Tłumacz niemiecki Warszawa – tłumaczenia zdalne ustne i pisemne

Rozwój technologii, pozytywne zmiany w sposobie funkcjonowania firm i społeczeństw czy rozkwit pracy zdalnej, to przyczyny powodujące wzrost zainteresowania takimi usługami, jak zdalne tłumaczenia ustne i pisemne. Jako tłumacz, który biegle opanował język niemiecki, pracujący na co dzień w mieście Warszawa, mam możliwość wykonywania tego rodzaju tłumaczeń m.in. dla takich podmiotów, jak:

 • osoby prywatne
 • urzędy i instytucje rządowe, sądy
 • prywatne firmy i przedsiębiorstwa
 • uczelnie i szkoły wyższe
 • organizacje pozarządowe i międzynarodowe

Tłumacz przysięgły polsko niemiecki – Paweł Gromolak. Tel. +48 509 099 866, e-mail: pawel.gromolak@gmail.com

tłumacz niemiecki Warszawa
Tłumacz niemiecki-polski Warszawa

Wykwalifikowany tłumacz niemiecki Warszawa

Wykwalifikowany tłumacz niemiecki Warszawa – ze względu na wykształcenie i wieloletnie współprace z warszawskimi kancelariami prawniczymi, specjalizuję się m.in. w tłumaczeniach prawnych i ekonomicznych, takich, jak np.:

 • akty notarialne i urzędowe (akty urzędu stanu cywilnego – np. akt urodzenia, zawarcia małżeństwa)
 • dokumenty rejestrowe (np. dokumenty samochodowe)
 • statuty
 • wszelkiego rodzaju umowy
 • uchwały
 • pełnomocnictwa
 • listy intencyjne
 • protokoły ze zgromadzeń wspólników
 • wyroki sądowe i decyzje administracyjne
 • sprawozdania finansowe
 • wszelkie dokumenty urzędowe i korespondencja handlowa

Przy podpisywaniu aktów notarialnych obecność tłumacza przysięgłego gwarantuje nie tylko zrozumienie treści aktu notarialnego (oraz praw i obowiązków stron), ale również zgodność z oryginałem i dokładność tłumaczenia. Podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego na przetłumaczonym dokumencie uwierzytelnia tłumaczenie.

Tłumaczenie dokumentów objęte jest ścisłą zasadą poufności – tłumacz chroni nie tylko dane osobowe Klientów, ale również treści dokumentów, które trafiają do biura tłumaczeń.

tłumacz niemiecki Warszawa

Tłumaczenia prawnicze, techniczne, finansowe i biznesowe

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Warszawie wykonuje m.in. tłumaczenia prawnicze, finansowe, techniczne i biznesowe. Oprócz wyżej wymienionych, mogę dla Państwa wykonać również np. tłumaczenia urzędowe (np. akty urodzenia, dokumenty związane ze zmianą stanu cywilnego) i dokumenty związane z pracą i zatrudnieniem (np. świadectwa pracy, umowy o pracę).

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – Text-Service Paweł Gromolak

tłumacz niemiecki Warszawa - tłumaczenia techniczne, biznesowe, prawnicze i finansowe polsko-niemieckie i niemiecko polskie
Tłumaczenie prawnicze, finansowe, techniczne i biznesowe polsko-niemieckie i niemiecko-polskie w Warszawie

Tłumaczenia poświadczone – język niemiecki, Warszawa

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) to przekłady z języka polskiego na język niemiecki (lub z j. niemieckiego na j. polski), które są wykonywane przez tłumacza z uprawnieniami nadanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości (zlokalizowane jest ono w mieście Warszawa). Tłumacz, wykonując przekład, potwierdza autentyczność dokumentu specjalną pieczęcią oraz własnym podpisem.

Dysponuję kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dzięki takiemu rozwiązaniu mogę świadczyć dla Państwa usługi nie tylko w Warszawie, ale także zdalnie, na terenie całej Polski.

tłumacz niemiecki Warszawa
Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) polsko-niemieckie i niemiecko-polskie Warszawa Kabaty

Tłumacz niemiecki Warszawa – cennik tłumaczeń przysięgłych

Poniżej znajdą Państwo przykładowy cennik tłumaczeń zwykłych oraz przysięgłych. Tłumacz niemiecki Warszawa – Text-Service Paweł Gromolak.

Szczegółową wycenę oraz czas realizacji zlecenia będę w stanie podać Państwu w wiadomości mailowej po otrzymaniu tekstu źródłowego.

Tłumacz niemiecki Warszawa – cennik tłumaczeń PL/DE i DE/PL zwykłych i przysięgłych

Tłumacz niemiecki Warszawa – cennik tłumaczeń PL-DE i DE-PLtłumaczenie ustne zdalne
(1 godz. = 300 zł)
tłumaczenie ustne
(1 blok = 4 godz. obecności tłumacza)
tłumaczenie pisemne poświadczone
(1 str. = 1125 znaków)
tłumaczenie pisemne zwykłe
(1 str. = 1500 znaków)
tłumaczenie polsko niemieckie – tryb zwykły
(w uzgodnionym terminie, 1-2 dni)
300 zł netto
600 zł netto
800 zł netto
55 zł netto
55 zł netto
tłumaczenie polsko niemieckie – tryb ekspresowy
do 3 stron – realizacja w dniu zlecenia /
na następny dzień rano lub powyżej 6 stron/dzień)
80 zł netto80 zł netto
Tłumacz niemiecki Warszawa Kabaty – zamówienie bezpłatnej wyceny tłumaczenia
 1. Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%).
 2. Kwota do zapłaty wynika z wiążącej wyceny, przedstawionej przez tłumacza przed przyjęciem zlecenia i
  zaakceptowanej przez klienta. Podstawą wyceny jest powyższa tabela.
 3. Tłumaczenia ustne specjalistyczne, wymagające szczególnego zapoznania się z zakresem usługi (np. historia
  choroby przy tłumaczeniach medycznych, tłumaczenie specjalistycznych konferencji i wykładów), wyceniane są
  odrębnie.
 4. Tłumaczenia ustne wymagające wyjazdu łączącego się z noclegiem wyceniane są odrębnie.
 5. Przy tłumaczeniach o większej objętości lub przy dokumentach o powtarzalnej treści i dłuższych terminach
  realizacji chętnie przedstawię indywidualną wycenę.

Cennik tłumaczeń przysięgłych Warszawa – język niemiecki

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy cennik tłumaczeń przysięgłych. Tłumaczenia mogą zostać zrealizowane w kombinacji językowej: z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski. Moje biuro tłumacza przysięgłego znajduje się pod adresem: ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa.

Aby móc wycenić dla Państwa usługę tłumaczenia, proszę o przesłanie na mój adres mailowy (pawel.gromolak@gmail.com) dokumentu źródłowego. Podczas indywidualnej analizy dokumentu przygotuję dla Państwa wycenę oraz informację o terminie realizacji usługi tłumaczenia.

Warto dodać, że nie tylko przy tłumaczeniach pisemnych lub ustnych tłumacza obowiązuje ochrona danych osobowych Klienta. Również przy sporządzaniu samej wyceny tłumacza niemieckiego obowiązuje ścisła zasada poufności.

Tłumacz niemiecki Warszawa – koszt tłumaczenia standardowych dokumentów

świadectwo szkole (np. maturalne)200 zł
akt zawarcia związku małżeńskiego150 zł
pełny akt urodzenia200 zł
skrócony akt urodzenia120 zł
akt zgonu150 zł
odpis z KRS300 zł
komplet dokumentów przy rejestracji pojazdu

(dowód rejestracyjny cz. 1 i 2 wraz z fakturą / umową kupna-sprzedaży)
300 zł
Zamów bezpłatną wycenę tłumaczenia – tłumacz niemiecki Warszawa Ursynów (Kabaty)

Nietypowe usługi językowe – cennik

pozostawanie przez cały dzień (8 godzin) „pod telefonem” w dyspozycji klienta w
celu odbycia kilku krótkich rozmów telefonicznych we wskazanych przez klienta
godzinach
500 zł
natychmiastowe przetłumaczenie krótkiego niespecjalistycznego fragmentu tekstu
(na cito), ok. 300 znaków
50 zł
natychmiastowe przetłumaczenie specjalistycznego tekstu z zakresu technologii
płynów, ok. 2000 znaków
150 zł
weryfikacja i korekta korespondencji handlowej prowadzonej przez osobę
znającą język niemiecki na poziomie średnim, ze wskazaniem ew. nieścisłości,
przeinaczeń itp.
40 zł /
1500 zn.
natychmiastowe stawiennictwo się w miejscu wypadku drogowego z udziałem
obcokrajowca (obecność tłumacza do 1 godz.)
600 zł
opracowanie kilku propozycji tłumaczenia wiodącego hasła kampanii reklamowej
na język niemiecki (praca koncepcyjna oraz konsultacja z rodzimymi
użytkownikami języka niemieckiego)
500 zł
tłumaczenie napisów do wywiadów na Youtube40 zł / 1
min.
szybka weryfikacja znajomości języka niemieckiego kandydata na pracownika,
wraz ze sporządzeniem krótkiego opisu
150 zł
gruntowna weryfikacja umiejętności posługiwania się mówionym językiem
niemieckim przez osobę ubiegającą się o pracę w Niemczech w charakterze
opiekunki osób starszych, wraz ze sporządzeniem obszernego opisu
300 zł
napisanie zindywidualizowanego okazjonalnego listu / kartki pocztowej z
życzeniami
100 zł
udział w akcie notarialnym jako tłumacz przysięgły – podpisanie umowy zakupu
mieszkania (w obrębie Warszawy)
600 zł
Zamów bezpłatną wycenę tłumaczenia

tłumacz niemiecki Warszawa, oferta i cennik tłumaczeń przysięgłych w Warszawie

BEZPŁATNA WYCENA TŁUMACZENIA:

   
  Formularz kontaktowy przetwarza dane osobowe. Przeczytaj w jaki sposób.

  W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: pawel.gromolak@gmail.com lub telefonicznie: +48 509099866

  Tłumacz niemiecko-polski, polsko-niemiecki Warszawa

  Poniżej mogą Państwo sprawdzić, jakie rodzaje tłumaczeń wykonuję. Na co dzień mieszkam i pracuję w mieście Warszawa (dzielnica Kabaty). Mogą mnie Państwo znaleźć w internecie m. in. na takie frazy, jak: „tłumacz niemiecko-polski Warszawa” i „tłumacz polsko-niemiecki Warszawa”.

  Przykładowe rodzaje tłumaczeń:

  • podzielone ze względu na formę tłumaczenia (pisemne, ustne, audiowizualne)
  • podzielone ze względu na charakter tłumaczenia (prawnicze, naukowe, literackie, techniczne, biznesowe, finansowe itp.)
  • podzielone ze względu na odbiorcę (osoba prywatna, firma, urząd lub instytucja państwowa, organizacja pozarządowa lub międzynarodowa)
  • podzielone ze względu na wymagania formalne: przysięgłe (uwierzytelnione) oraz zwykłe (nieuwierzytelnione)
  • podzielone ze względu na sposób wykonywania usługi (stacjonarnie, w siedzibie firmy Text-Service lub w siedzibie Klienta). Tłumaczenia mogą również zostać wykonane zdalnie.
  tłumacz niemiecki Warszawa

  Ustne tłumaczenia przysięgłe w języku niemieckim Warszawa

  Ustne tłumaczenia w języku niemieckim (zarówno zwykłe, jak i przysięgłe) mogą dotyczyć różnych obszarów i dziedzin. Mogę zrealizować dla Państwa ustne tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne lub szeptane – w mieście Warszawa, na terenie woj. mazowieckiego, osobiście w innej, dowolnej części Polski lub zdalnie – za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

  Poniżej znajdą Państwo przykładowe rodzaje ustnych tłumaczeń, które mogę dla Państwa zrealizować:

  • prawnicze (np. tłumaczenie na żywo rozpraw sądowych, spotkań z adwokatem)
  • techniczne (tłumaczenie w trakcie spotkań, warsztatów, szkoleń)
  • urzędowe (np. w Urzędzie Stanu Cywilnego, podczas ślubu)
  • biznesowe (rozmowy, negocjacje, konferencje, prezentacje, spotkania handlowe)

  Załatwienie sprawy urzędowej z udziałem tłumacza przysięgłego języka niemieckiego nawet jeśli nie jest obligatoryjne ze względu na charakter sprawy, to może przebiegać dużo łatwiej i szybciej. Tłumaczenia ustne słów wypowiadanych przez urzędnika, w czasie rzeczywistym, do Klienta dają możliwość bardzo dokładnego zrozumienia danego zagadnienia i załatwienia sprawy w krótkim czasie.

  Do załatwiania spraw w urzędzie lub innej instytucji, gdzie tłumacz przysięgły języka niemieckiego jest niezbędny, warto zatrudnić prawdziwego profesjonalistę, który posiada bogate doświadczenie.

  tłumacz niemiecki Warszawa
  Wykonuję zarówno pisemne, jak i ustne tłumaczenia w języku polskim i niemieckim – zwykłe oraz przysięgłe.

  Pisemne tłumaczenia przysięgłe

  Tłumaczenia pisemne przysięgłe (tłumaczenie poświadczone) niezbędne są m.in. w przypadku tłumaczenia dokumentów urzędowych (np. dokumenty tożsamości – paszport, dowód osobisty), przy procedurach wizowych i imigracyjnych, w sądach (tłumaczenie pozwu, aktu oskarżenia, orzeczenia itp.) lub przy zawieraniu umów międzynarodowych.

  tłumacz niemiecki Warszawa - cennik tłumaczeń zwykłych i przysięgłych
  Tłumaczenia przysięgłe polsko-niemieckie i niemiecko polskie wykonuję również zdalnie (on-line), z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  Kiedy tłumaczenie przysięgłe jest konieczne?

  Na kilku poniższych przykładach mogą Państwo sprawdzić, kiedy przysięgłe tłumaczenie (tłumaczenie poświadczone) z języka polskiego na język niemiecki lub z j. niemieckiego na j. polski jest niezbędne oraz konieczne:

  • umowa korporacyjna (tłumaczenie przysięgłe zabezpiecza prawa strony, która nie posługuje się językiem obcym)
  • sprawy podatkowe (sporządzenie sprawozdania finansowego, rozliczenia podatkowe)
  • dokumenty z zakresu medycyny (opis procedury medycznej, wyniki badań, historia choroby)
  • edukacja (np. sprawy związane z uznaniem dyplomu ukończenia studiów za granicą, dokumenty rekrutacyjne na uczelnię wyższą w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii)
  • procedury sądowe, urzędowe, imigracyjne
  tłumacz niemiecki Warszawa

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

  Paweł Gromolak – tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Warszawie – poniżej mogą Państwo przeczytać w jakich jeszcze sytuacjach lub obszarach usługi oraz obecność tłumacza j. niemieckiego mogą okazać się bardzo przydatne lub wręcz niezbędne:

  • sprawy rodzinne (tłumaczenia dokumentów związanych ze sprawami rodzinnymi, alimentami, opieką nad dziećmi)
  • kwestie związane z obrotem nieruchomościami (zakup i sprzedaż, dzierżawa i najem)
  • tłumaczenie strony internetowej, książki, artykułu
  • tłumaczenie napisów do filmu, dialogów, podkładów głosowych
  • przekład na język polski lub język niemiecki instrukcji obsługi produktów
  • tłumaczenie dla potrzeb marketingu (sprawy związane z kampaniami reklamowymi, tworzeniem opisów produktów, które kierowane są do niemieckojęzycznych odbiorców)
  tłumacz niemiecki Warszawa

  Tłumacz niemiecki Warszawa – kontakt telefoniczny i mailowy

  Kontakt mailowy i telefoniczny – poniżej znajdą Państwo moje dane kontaktowe. Text-Service Paweł Gromolak – tłumacz niemiecki Warszawa.

  tel. +48 509 099 866

  e-mail: pawel.gromolak@gmail.com

  Adres biura tłumaczeń języka niemieckiego: Text-Service Paweł Gromolak, 02-796 Warszawa, ul. M. Wańkowicza 2/13b. Biuro zlokalizowane jest ok. 300 metrów od stacji metra Kabaty (czas dojścia do biura ze stacji metra wynosi ok. 4 minut).

  tłumacz niemiecki Warszawa Kabaty (150 m. od stacji metra Kabaty)

  Adres biura:

  (150 m. od stacji metra Kabaty)