Tłumacz niemieckiego Warszawa

Tłumacz języka niemieckiego – Paweł Gromolak. Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych, technicznych, ekonomicznych. Przekładam akta stanu cywilnego, dokumenty notarialne, dokumenty sądowe, wszelkie kwestie związane z Krajowym Rejestrem Sądowym i Księgami Wieczystymi, korespondencję handlową. Wykonuję nie tylko tłumaczenia pisemne (zwykłe i przysięgłe), ale także tłumaczenia ustne. Mogę być osobiście obecny w miejscu wykonywania usługi lub wykonać tłumaczenie ustne zdalnie. W przypadku wykonywania zdalnych tłumaczeń pisemnych poświadczonych, dokument zostanie przeze mnie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Tłumacz przysięgły polsko niemiecki – Paweł Gromolak.

tłumacz niemieckiego Warszawa
Tłumacz niemieckiego Warszawa – Text-Service Paweł Gromolak

Tłumacz niemieckiego Warszawa – oferta i cennik

Tłumacz języka niemieckiego – Warszawa. Poniżej znajduje się oferta i cennik tłumaczeń.

Tłumaczę m.in. akta stanu cywilnego, dokumenty notarialne, wszelkie dokumenty sądowe, korespondencję handlową, wszelkie kwestie związane z Krajowym Rejestrem Handlowym i Księgami Wieczystymi, przekładam dokumenty prawnicze, wykonuję tłumaczenia pisemne oraz ustne. W zakresie moich usług znajdą Państwo także takie usługi, jak tłumaczenie zaświadczeń, napisów do filmów, wywiadów lub filmów historycznych.

Przy sporządzaniu wyceny tłumacza niemieckiego obowiązuje tajemnica zawodowa – tłumaczone dokumenty, dane osobowe lub firmy, objęte są klauzulą tajności, nie są udostępniane osobom trzecim. Po otrzymaniu dokumentu do tłumaczenia przystępuję do indywidualnej analizy dokumentu. Klient otrzyma nie tylko szczegółową, wiążącą mnie wycenę, ale także zostanie poinformowany o możliwym terminie wykonania przekładu.

Wykonuję nie tylko tłumaczenia pisemne, ale również tłumaczenia ustne. W ramach tej grupy tłumaczeń wyróżnić można tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, szeptane i kabinowe. Tłumaczenia ustne to również czasem tłumaczenia poświadczone. Możliwe jest również wykonanie tłumaczenia ustnego poświadczonego zdalnie, np. dla sądu, tłumacząc zeznania świadka.

Przy tłumaczeniach pisemnych możliwe są 2 tryby wykonania przekładu, rozróżniane ze względu na termin realizacji usługi. Tłumaczenia pisemne realizowane w zwykłym trybie – takie przekłady zwykle są gotowe w ciągu 1-2 dni. Tłumaczenia pisemne ekspresowe mogą zostać wykonane jeszcze tego samego dnia lub do określonej godziny dnia kolejnego.

Zarówno tłumaczenia pisemne jak i ustne mogę zostać wykonane w konfiguracji językowej: język polski na język niemiecki i język niemiecki (język obcy) na język polski (język rodzimy).

Tłumacz niemieckiego Warszawa – ile kosztuje tłumaczenie?

Tłumacz niemieckiego Warszawa – cennik tłumaczeńTryb zwykły
Tryb ekspresowy
tłumaczenie polsko niemieckie pisemne zwykłe (1 str. = 1500 znaków)55 zł80 zł
tłumaczenie pisemne przysięgłe (1 str. = 1125 znaków)55 zł80 zł
tłumaczenie ustne zdalne (uzgodniony termin / 1-2 dni)300 zł / 600 zł
tłumaczenie ustne (1 blok = 4 godz. obecności tłumacza)800 zł
Tłumacz niemieckiego Warszawa, cennik i cena – zamów nieodpłatną wycenę tłumaczenia
 1. Tłumaczenia w trybie ZWYKŁYM realizowane są w uzgodnionym terminie (np. 1-2 dni)
 2. Tłumaczenia w trybie EKSPRESOWYM realizowane są w dniu zlecenia (dokument do 3 stron) lub na następny dzień rano
 3. Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%)
 4. Tłumaczenia ustne specjalistyczne, wymagające szczególnego zapoznania się z zakresem usługi (np. historia
  choroby przy tłumaczeniach medycznych, tłumaczenie specjalistycznych konferencji i wykładów), wyceniane są
  odrębnie.
 5. Kwota do zapłaty wynika z wiążącej wyceny, przedstawionej przez tłumacza przed przyjęciem zlecenia i
  zaakceptowanej przez klienta. Podstawą wyceny jest powyższa tabela.
 6. Tłumaczenia ustne wymagające wyjazdu łączącego się z noclegiem wyceniane są odrębnie.
 7. Przy tłumaczeniach o większej objętości lub przy dokumentach o powtarzalnej treści i dłuższych terminach
  realizacji chętnie przedstawię indywidualną wycenę.
tłumacz niemieckiego Warszawa, oferta i cennik
Tłumacz niemieckiego Warszawa – Text-Service Paweł Gromolak, oferta i cennik tłumaczeń

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Paweł Gromolak

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – Text-Service Paweł Gromolak. Na co dzień mieszkam i pracuję w Warszawie. Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych, technicznych, ekonomicznych. Będąc od ponad 20 lat tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego często przekładam dokumenty specjalistyczne, np.

 • dokumentacja finansowa
 • roczna sprawozdanie finansowe
 • RZiS, bilans, sprawozdanie z działalności
 • raporty biegłych rewidentów
 • specyfikacje towarów, instrukcje obsługi
 • duży i mały brief
 • dokumentacja celna, dokumenty samochodowe

Uprawnienia tłumacza przysięgłego zdobyłem 31/12/2001 (nr wpisu na listę TP/837/05). Moje biuro tłumaczeń zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa (150 metrów od stacji metra Kabaty).

Wykonując tłumaczenia przysięgłe (tłumaczenie poświadczone polsko niemieckie lub niemiecko polskie) zdalne posługuję się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Takie tłumaczenia mają identyczną moc prawną jak dokumenty papierowe (fizyczne), które opatrzone są pieczęcią tłumacza przysięgłego i podpisem.

tłumacz niemieckiego Warszawa

Tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski

Poniżej znajdą Państwo przykładowe dokumenty, które tłumaczę. Tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski (lub w odwrotnej konfiguracji) nie zawsze wykonuję we własnym biurze tłumaczeń. Często pracuję poza biurem, np. gdy jestem obecny przy podpisywaniu aktów notarialnych lub podczas tłumaczenia zawierania związku małżeńskiego przez osobę niemieckojęzyczną.

tłumacz niemieckiego Warszawa

Tłumaczenie zaświadczenia, pełnomocnictwa, umowy o pracę

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – mogę dla Państwa wykonać tłumaczenie pełnomocnictwa, umowy o pracę, lub zaświadczenia. Przykłady dokumentów, które mogę przetłumaczyć z tej grupy, znajdują się poniżej:

 • zaświadczenia (zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, o wysokości emerytury, o zmianie, o wpisie, o zarobkach, w sprawie podatkowej, o wymeldowaniu i inne)
 • pełnomocnictwa (polsko-niemieckie, pełnomocnictwo dwuszpaltowe)
 • umowy (notarialne, o pracę, umowa najmu, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, umowa z członkiem zarządu, zmiana umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy itp.)

Często tłumaczę akty urodzenia, akty notarialne (np. związane z zakupem i sprzedażą nieruchomości), akty urzędu stanu cywilnego. Tłumaczenie dokumentów może dotyczyć zawarcia małżeństwa, rozwodu, śmierci, nabycia określonych uprawnień.

tłumacz niemieckiego Warszawa
tłumaczę na język niemiecki lub polski m.in. zaświadczenia, umowy o pracę i pełnomocnictwa

Tłumaczenie polsko niemieckie napisów do filmów, reportaży, listy dialogowe, wywiady

Jeśli potrzebują Państwo, abym wykonał tłumaczenie napisów do filmów – chętnie podejmę się takiego przekładu. Wykonuję zarówno niemiecko polskie jak i polsko niemieckie przekłady reportaży, tłumaczę listy dialogowe lub wywiady. Szczególnie bliska jest mi tematyka polityczna i społeczna.

tłumacz niemieckiego Warszawa - tłumaczenia napisów do filmów, list dialogowych, wywiadów i reportaży
Oferta obejmuje także tłumaczenie napisów do filmów, wywiadów, list dialogowych

Tłumaczenie niemiecko-polskie ustawy, projektów ustaw, rozporządzeń i opinii prawnych

Ze względu na wykształcenie prawnicze (jestem mgr prawa oraz mgr filologii germańskiej) często tłumaczę projekty ustaw, rozporządzeń. Wykonuję przekłady pisemne opinii prawnych. Ustawy tłumaczone są na język polski i na język niemiecki. W zakresie usług tłumacza przysięgłego znajdują się także akty założycielskie, akty wykonawcze, akty normatywne.

tłumacz niemieckiego Warszawa - ustawy, projekty ustaw, rozporządzenia, opinie prawne
Tłumacz polsko niemiecki specjalizuje się w tłumaczeniach prawnych i prawniczych – rozporządzenia, ustawy, opinie prawne

Odpowiedź na pozew – tłumaczenie przysięgłe polsko niemieckie

Tłumaczenie przysięgłe niemiecko polskie lub polsko niemieckie może dotyczyć dokumentu, jakim jest odpowiedź na pozew. Dzięki znajomości polskiego i niemieckiego prawa jestem w stanie nie tylko bardzo dobrze przetłumaczyć dokument pod kątem językowym, ale wszelkie niuanse prawne, właściwe dla poszczególnych krajów (np. nietypowe procedury prawne, instytucje i rozwiązania prawne, które funkcjonują tylko w jednym kraju), zostaną przeze mnie bardzo wiernie przełożone na język obcy. Odpowiedź na pozew wykonywana jest wyłącznie w trybie tłumaczenia przysięgłego pisemnego. Może zostać do Państwa dostarczona w wiadomości mailowej. Taki dokument opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Mogą Państwo także przetłumaczony dokument odebrać osobiście w moim biurze zlokalizowanym przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa.

tłumacz niemieckiego Warszawa - tłumaczenie odpowiedzi na pozew
Tłumacz niemieckiego w Warszawie może dla Państwa także przetłumaczyć odpowiedź na pozew – na język polski lub niemiecki

BEZPŁATNA WYCENA TŁUMACZENIA:

   
  Formularz kontaktowy przetwarza dane osobowe. Przeczytaj w jaki sposób.

  W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: pawel.gromolak@gmail.com lub telefonicznie: +48 509099866

  Tłumaczenie apelacji, pism procesowych, protokołów, umowy spółki, rachunku zysku i strat

  W zawodzie tłumacza przysięgłego często tłumaczone są wszelkiego rodzaju umowy, świadectwa pracy, pisma procesowe. Pieczęć tłumacza często uwierzytelnia akty notarialne lub dokumenty dla urzędów, sądów lub innej instytucji. Chętnie podejmuję się tłumaczenia pism procesowych, apelacji, umowy spółki, protokołów, rachunku zysku i strat, bilansów itp.

  tłumacz niemieckiego Warszawa - tłumaczę także apelacje, pisma procesowe, RZIS
  Usługi tłumaczeń obejmują przekłady apelacji, protokołów, RZIS i pism procesowych

  Przekład aktu notarialnego, akt urodzenia, akt ślubu, dyplom ukończenia studiów

  Tłumaczenia poświadczone mogą dotyczyć również takich dokumentów, jak np. akt urodzenia lub ślubu. Tłumaczenia przysięgłe to też np. przekład aktu notarialnego, dyplom ukończenia studiów, akt zgonu, dokumenty związane ze sprawami celnymi, migracyjnymi. Do załatwiania spraw w urzędach (w Polsce i w Niemczech) zawsze wymagany jest przekład poświadczony.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego może dla Państwa wykonać również tłumaczenia obejmujące decyzje administracyjne, pisma procesowe, umowy handlowe, roboty budowlane.

  Przy każdej usłudze tłumaczenia możliwa jest kombinacja językowa PL/DE i DE/PL. W zawodzie tłumacza przysięgłego kierunek tłumaczenia nie ma znaczenia, nie wpływa na cenę usługi ani na szybkość wykonania przekładu.

  tłumacz niemieckiego Warszawa - akt notarialny, akt urodzenia, akt ślubu, dyplom
  Tłumacz niemiecko-polski może dla Państwa wykonać tłumaczenie aktów notarialnych, aktu urodzenia i np. przetłumaczyć dyplom ukończenia studiów.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego podczas ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie

  Ustne tłumaczenia podczas ślubu w USC – tłumacz przysięgły języka niemieckiego może być z Państwem obecny podczas ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego nie tylko w Warszawie, ale także na terenie całego województwa mazowieckiego. Tłumaczenie takie dotyczy nie tylko treści samej przysięgi, ale również m.in. instrukcji urzędnika wyjaśniających charakter czynności oraz skutki prawne, które za sobą takie oświadczenie woli pociąga. Śluby z udziałem tłumacza przysięgłego są konieczne, jeśli osoba wchodząca w związek małżeński nie posługuje się w wystarczającym stopniu językiem polskim. Jeśli chcą Państwo przekazać mi takie zlecenie – proszę o kontakt telefoniczny: tel. +48 509 099 866 lub mailowy: e-mail: pawel.gromolak@gmail.com 

  Tłumacz języka niemieckiego Kabaty, Warszawa – Paweł Gromolak

  Adres biura tłumacza przysięgłego: ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa

  Adres biura:

  (150 m. od stacji metra Kabaty)