Tłumacz języka niemieckiego Warszawa

Paweł Gromolak – tłumacz języka niemieckiego Warszawa. Jestem magistrem filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1996 r.) i magistrem prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina / UAM w Poznaniu (2000 r.). Doświadczenie w zawodzie tłumacza przysięgłego zdobywam od ponad 20 lat. Niezbędne uprawnienia nabyłem 31.12.2001 r. (nr wpisu na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości: TP/837/05). Od wielu lat współpracuję z warszawskimi kancelariami prawnymi. Specjalizuję się w tłumaczeniach prawnych, ekonomicznych i technicznych. Zapraszam Państwa do zapoznania się z moją ofertą.

Moje biuro tłumaczeń zlokalizowane jest przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa (150 metrów od stacji metra Kabaty). Tutaj mogą Państwo odebrać osobiście zlecone wcześniej tłumaczenie. Zarówno tłumaczenia zwykłe jak i uwierzytelnione (przysięgłe) mogę dostarczyć do Państwa mailem, z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Tłumacz języka niemieckiego Warszawa

Tłumacz języka niemieckiego Warszawa – oferta i cennik

Poniżej znajduje się cennik tłumaczeń z języka niemieckiego na język polski (lub w odwrotnej kombinacji). Szczegółowa oferta dotycząca konkretnego zlecenia (wycena) przedstawiana jest po otrzymaniu dokumentu, którego przekład będzie wykonywany. W takim momencie Zamawiający informowany jest również przeze mnie o terminie realizacji usługi. Tłumacz niemieckiego Warszawa – moje biuro zlokalizowane jest w Warszawie, przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa (150 metrów od stacji metra Kabaty). Tutaj mogą Państwo osobiście dostarczyć dokumenty do tłumaczenia. Przyjmuję również dokumenty mailem (pawel.gromolak@gmail.com). W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem +48 509 099 866.

Tłumacz języka niemieckiego Warszawa – cennik tłumaczeń (PLN)

Tłumacz języka niemieckiego Warszawa – oferta i cennik tłumaczeńTryb zwykły
Tryb ekspresowy
tłumaczenie polsko niemieckie pisemne zwykłe (1 str. = 1500 znaków)55 zł80 zł
tłumaczenie pisemne przysięgłe (1 str. = 1125 znaków)55 zł80 zł
tłumaczenie ustne zdalne (uzgodniony termin / 1-2 dni)300 zł / 600 zł
tłumaczenie ustne (1 blok = 4 godz. obecności tłumacza)800 zł
Tłumacz języka niemieckiego Warszawa, cennik PLN – zamów nieodpłatną wycenę tłumaczenia
 1. Tłumaczenia w trybie ZWYKŁYM realizowane są w uzgodnionym terminie (np. 1-2 dni)
 2. Tłumaczenia w trybie EKSPRESOWYM realizowane są w dniu zlecenia (dokument do 3 stron) lub na następny dzień rano
 3. Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%)
 4. Tłumaczenia ustne specjalistyczne, wymagające szczególnego zapoznania się z zakresem usługi (np. historia
  choroby przy tłumaczeniach medycznych, tłumaczenie specjalistycznych konferencji i wykładów), wyceniane są
  odrębnie.
 5. Kwota do zapłaty wynika z wiążącej wyceny, przedstawionej przez tłumacza przed przyjęciem zlecenia i
  zaakceptowanej przez klienta. Podstawą wyceny jest powyższa tabela.
 6. Tłumaczenia ustne wymagające wyjazdu łączącego się z noclegiem wyceniane są odrębnie.
 7. Przy tłumaczeniach o większej objętości lub przy dokumentach o powtarzalnej treści i dłuższych terminach
  realizacji chętnie przedstawię indywidualną wycenę.
Tłumacz języka niemieckiego Warszawa - oferta i cennik tłumaczeń
Tłumacz języka niemieckiego Warszawa – oferta i cennik tłumaczeń

Tłumacz języka niemieckiego Warszawa – tłumaczenia zwykłe i przysięgłe

Tłumacz języka niemieckiego Warszawa – Paweł Gromolak. Wykonuję zarówno tłumaczenia zwykłe, jak i przysięgłe. Ustne oraz pisemne. W moim biurze lub zdalnie (za pomocą środków porozumiewania się na odległość). Mogę pojawić się osobiście w siedzibie Klienta (np. na podpisywaniu umowy w firmie) lub w innym, wskazanym przez niego miejscu (np. u notariusza, na konferencji, evencie, spotkaniu biznesowym, szkoleniu, wykładzie itp).

Tłumaczenie mogą zostać wykonane w konfiguracji PL/DE (język polski przekładany jest na język obcy – język niemiecki) i DE/PL (j. niemiecki na j. polski).

Tłumacz języka niemieckiego Warszawa, tłumaczenia przysięgłe i zwykłe
Tłumacz języka niemieckiego Warszawa – przekłady zwykłe oraz przysięgłe

Tłumaczenie pisemne niemiecko polskie

Jednym z najczęstszych rodzajów tłumaczeń, jakie wykonuję, jest tłumaczenie pisemne niemiecko polskie lub polsko niemieckie (tłumaczenia pisemne zwykłe lub uwierzytelnione). Będąc tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego najczęściej wykonuję takie tłumaczenia, jak np.:

 • akty urodzenia, małżeństwa, rozwodu (tłumaczenia poświadczone)
 • umowy handlowe (umowa dostawy, sprzedaży)
 • dokumenty finansowe i korporacyjne (statuty firm, bilansy, sprawozdania finansowe)
 • dokumentacja techniczna
 • dokumenty prawne (o tym poniżej)
 • sprawy związane z edukacją (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły)
 • dokumenty podróżne (paszport, wiza, certyfikat szczepień itp.)
 • dokumentacja medyczna (karta pacjenta, wynik badań, opis procedur medycznych)
 • usługi dla innej instytucji, niewymienionej powyżej
Tłumacz języka niemieckiego Warszawa

Tłumaczenia zdalne języka niemieckiego

Tłumaczenie zdalne z języka niemieckiego na język polski (lub w odwrotnej kombinacji) pozwala nie tylko obniżyć koszty usługi tłumaczenia (tłumacz nie musi być obecny fizycznie w miejscu tłumaczenia, może wykonać swoją usługę za pomocą środków komunikacji na odległość), ale także znacznie przyspieszyć cały proces dla każdej ze stron. Jeśli wymagany jest tłumacz przysięgły polsko niemiecki, to taka usługa – zdalna, pisemna – może zostać wykonana z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Tłumacz języka niemieckiego Warszawa - tłumaczenie zdalne

Tłumaczenie przysięgłe polsko niemieckie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Mogę dla Państwa zrealizować usługę, jaką jest tłumaczenie przysięgłe niemiecko polskie lub polsko niemieckie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W ten sposób otrzymają Państwo tłumaczenie poświadczone (uwierzytelnione) na wskazany przez Państwa adres e-mail podpisane cyfrowo. Taki dokument posiada identyczną moc prawną jak dokument fizyczny opatrzony podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Tłumacz języka niemieckiego Warszawa - tłumaczenie online, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Ustne tłumaczenia języka niemieckiego Warszawa – symultaniczne, konsekutywne, szeptane, kabinowe

Poniżej mogą Państwo przeczytać jakie tłumaczenia ustne języka niemieckiego wykonuję. Warszawa to miejsce, w którym świadczę największą ilość usług, z racji mojego miejsca zamieszkania. Techniczna zdolność do świadczenia pracy zdalnej umożliwia mi także wykonywać tłumaczenia na odległość – symultaniczne, konsekutywne. Tłumaczenia szeptane lub kabinowe zawsze związane są z fizyczną obecnością tłumacza w określonej lokalizacji, zleconej przez Zamawiającego.

Tłumaczenia symultaniczne niemiecki Warszawazapytaj o wycenę

Tłumaczenia konsekutywne niemieckie Warszawazapytaj o dostępność terminu

tłumaczenia ustne polsko niemieckie - konsekutywne, szeptane, symultaniczne, kabinowe
Ustne tłumaczenia polsko niemieckie – mogą zostać wykonane również zdalnie

Tłumaczenia prawnicze polsko niemieckie, odpowiedź na pozew

Moją specjalnością są tłumaczenia prawnicze (polsko niemieckie, niemiecko polskie). Działalność językową w tym zakresie ułatwia mi kierunkowe wykształcenie (oprócz mgr filologii germańskiej jestem mgr prawa) i wieloletnie współpraca z warszawskimi kancelariami prawnymi.

Przykłady tłumaczeń prawniczych, które mogę dla Państwa wykonać:

 • odpowiedź na pozew
 • tłumaczenia przysięgłe pism procesowych, wyroków, apelacji, zażaleń
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów notarialnych (akty notarialne, pełnomocnictwa, testamenty, umów darowizny itd.)
 • dokumenty korporacyjne i inne, związane z prowadzeniem jednoosobowych firm i spółek (statuty firm, decyzje zarządu, sprawozdanie finansowe, dokumenty finansowe, wyciągi z KRS, wypisy z KW)
 • dokumenty finansowe (bilans, RZiS, dokumentacja podatkowa)
 • dokumenty związane z nieruchomościami
 • sprawy patentowe, licencyjne
 • prawo imigracyjne (wiza, pozwolenie na pracę, dokumenty identyfikacyjne)
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów za zakresu prawa międzynarodowego (umowa, traktat, konwencja itp.)
 • tłumaczenia związane z załatwianiem spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego

Warszawa tłumacz polsko niemiecki – Text-Service Paweł Gromolak.

Tłumacz języka niemieckiego Warszawa
Tłumacz języka niemieckiego Warszawa – wykonuję m.in. tłumaczenia prawnicze (przykład: odpowiedź na pozew)

Kiedy potrzebny jest tłumacz j. niemieckiego?

Poniżej znajdą Państwo kilka przykładów i dziedzin informujących o tym kiedy potrzebny jest tłumacz przysięgły języka niemieckiego:

 • dokumenty sądowe, akty notarialne, pisma procesowe
 • decyzje administracyjne (np. tłumaczenie przysięgłe decyzji administracyjnych)
 • roboty budowlane (umowy budowlane, przy tłumaczeniach pisemnych umów, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej)
 • zawarcie małżeństwa – dokumenty związane z zawarciem małżeństwa (akty urzędu stanu cywilnego, akty urodzenia, akty zgonu, inne dokumenty związane z zawarciem związku małżeńskiego – wypisy, zaświadczenia)
 • tłumaczenie dokumentów (dokumenty samochodowe, świadectwa pracy, wszelkiego rodzaju umowy)
 • kontakt z instytucjami (bank, agencja celna, urząd skarbowy, policja, służba zdrowia)

Nie we wszystkich sytuacjach wymagana jest pieczęć tłumacza przysięgłego. Nie zawsze tłumaczenia poświadczone są wymagane. Są sytuacje, w których tłumaczenie poświadczone jest obligatoryjne i ma określoną moc prawną (np. przy podpisywaniu aktów notarialnych, w urzędzie stanu cywilnego jeśli obcokrajowiec niemieckojęzyczny nie posługuje się płynnie j. polskim). Często tłumacz języka niemieckiego pracuje w zwykłym (nieuwierzytelnionym) trybie – np. tłumacząc rozmowy, konferencje, wykłady, rozmowy telefoniczne. Do załatwiania spraw biznesowych, marketingowych – tłumaczenie poświadczone (tłumaczenia pisemne) nie jest wymagane.

Tłumacz wykonuje nie tylko tłumaczenia dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa (tłumaczenia pisemne, uwierzytelnione). Tłumacz przysięgły języka niemieckiego może także być obecny w Urzędzie Stany Cywilnego tłumacząc treść przysięgi małżeńskiej i innych kwestii związanych z zawarciem związku małżeńskiego przez obcokrajowca. W zawodzie tłumacza przysięgłego możliwość towarzyszenia Państwu przy ślubach cywilnych (lub kościelnych, konkordatowych lub humanistycznych) jest wielkim zaszczytem. Bardzo chętnie przyjmuję takie zlecenie i wykonuję takie przekłady, z polskiego na język obcy (i w odwrotnej kombinacji, DE/PL). Tłumaczenie słów przysięgi, która powołuje do życia nową rodzinę, jest wyjątkowym wydarzeniem. Takie spotkania, z udziałem tłumacza przysięgłego, najczęściej odbywam w warszawskim Pałacu Ślubów (Zamek Królewski, Warszawa).

Tłumacz języka niemieckiego Warszawa

Ile czeka się na tłumaczenie polsko niemieckie?

Czas oczekiwania na gotowe tłumaczenie polsko niemieckie uzależniony jest od wielkości (objętości) dokumentu, który jest przekładany na język niemiecki lub język polski. Ile dokładnie czeka się na efekt pracy tłumacza? Tłumaczenie może zostać zrealizowane w zwykłym trybie – wtedy czas oczekiwania wynosi ok. 1-2 dni robocze. Jeśli zależy Państwu na czasie, mogą mi Państwo zlecić tłumaczenie w trybie ekspresowym. W takiej sytuacji istnieje możliwość wykonania tłumaczenia w tym samym dniu, w którym zostało ono zlecone.

Wykonuję tłumaczenia pisemne oraz tłumaczenia ustne (kombinacja językowa DE/PL, czyli język niemiecki na język polski i odwrotnie, PL/DE).

Tłumacz języka niemieckiego Warszawa

Darmowa wycena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego

Każdemu Klientowi przysługuje darmowa, szczegółowa wycena tłumaczenia. Dotyczy to każdego rodzaju tłumaczeń – zwykłego i przysięgłego, ustnego, zdalnego, pisemnego itd. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, przed przystąpieniem do pracy, przesyła Klientowi wycenę informując jednocześnie o terminie realizacji tłumaczenia. Do indywidualnej analizy i ceny usługi terminu wykonania przekładu niezbędny jest kompletny materiał źródłowy, ze wszystkimi załącznikami i treściami pobocznymi, jeśli takie występują.

Przy podejmowaniu się wyceny tłumacza niemieckiego obowiązuje ścisła zasada poufności. Na każdym etapie współpracy z Zamawiającym obowiązuje klauzula poufności – Państwa dane osobowe i treść dokumentów jest u mnie bezpieczna i nie jest udostępniana osobom trzecim.

Tłumacz języka niemieckiego Warszawa

BEZPŁATNA WYCENA TŁUMACZENIA:

   
  Formularz kontaktowy przetwarza dane osobowe. Przeczytaj w jaki sposób.

  W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: pawel.gromolak@gmail.com lub telefonicznie: +48 509099866

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Warszawie – najwyższa jakość tłumaczeń

  Najwyższa jakość wykonywanych tłumaczeń jest dla mnie priorytetem. Zależy mi, aby jakość przekładu była jak najwyższa, wierna oryginałowi pod każdym możliwym względem. Pracując jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Warszawie wiem, że zadowolenie Klientów jest dla mnie najważniejsze. Każdą usługę wykonuję terminowo, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły.

  Tłumacz języka niemieckiego Warszawa
  Tłumacz języka niemieckiego Warszawa, Kabaty – Paweł Gromolak

  Tłumacz języka niemieckiego w Warszawie – kontakt

  Poniżej znajdą Państwo kontakt do tłumacza języka niemieckiego w Warszawie. Proszę o przesyłanie dokumentów poprzez pocztę e-mail (pawel.gromolak@gmail.com). W odpowiedzi prześlę Państwu wycenę oraz poinformuję Państwa o terminie realizacji tłumaczenia zwykłego lub przysięgłego (uwierzytelnionego).

  e-mail: pawel.gromolak@gmail.com

  tel. +48 509 099 866

  Moje biuro tłumaczeń (Text-Service Paweł Gromolak) zlokalizowane jest w Warszawie, przy ul. Wańkowicza 2/13b (150 metrów od stacji metra Kabaty).

  Jestem wpisany na listę tłumaczy przysięgłych od dnia 31.12.2001 r. (nr wpisu TP/837/05).

  Tłumacz języka niemieckiego Warszawa Kabaty (dzielnica Ursynów)
  Adres biura Text-Service Paweł Gromolak, tłumacz języka niemieckiego Warszawa – Ursynów (150 m. od stacji metra Kabaty)

  Adres biura:

  (150 m. od stacji metra Kabaty)