Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Text-Service Paweł Gromolak, tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Szczecin i całe woj. zachodniopomorskie to przykłady miejsc, w których świadczę moje usługi. Wykonuję tłumaczenia ustne oraz pisemne. Posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego od 31.12.2001 r.. Na co dzień mieszkam i pracuję w Warszawie. Nie przeszkadza mi to w świadczeniu usług na terenie całego kraju – posiadam kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwiający mi wykonywanie tłumaczeń zdalnych przysięgłych – takie przekłady przesyłane są do Państwa poprzez e-mail i mają moc prawną równą dokumentowi papierowemu, na którym znajduje się pieczątka i podpis tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

Jestem mgr filologii germańskiej (UWr, 1996 r.) i mgr prawa (UE Viadrina/ UAM Poznań, 2000 r.). Posiadam szerokie doświadczenie z różnych dziedzin: często wykonuję przekłady w zakresie tłumaczeń prawniczych i sądowych (umowy międzynarodowe, akty notarialne, tłumaczenie takich dokumentów, jak pozew, wyrok, wezwanie, zażalenie itd.), ekonomicznych, biznesowych, technicznych oraz przemysłowych.

Ze Szczecinem jestem związany od wielu lat. To prężnie rozwijające się miasto, ze względu na infrastrukturę, posiadanie jednego z największych portów morskich i wielość inwestycji zagranicznych. W Szczecinie rozwija się kultura, turystyka, przemysł i technologia. To miasto, w którym wykonywane jest wiele inicjatyw samorządowych. Wymienione powyżej obszary to miejsca, w których często potrzebna jest obecność tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Często tłumaczę dokumenty specjalistyczne związane z transportem morskim i lądowym lub umowy międzynarodowe między polskimi i niemieckimi kontrahentami.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin – zakres świadczonych usług

Poniżej znajdą Państwo zakres świadczonych przeze mnie usług wraz z przykładami dokumentów z określonych obszarów. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin – zapraszam do skorzystania z moich usług. Tłumaczę dla osób fizycznych, firm krajowych i międzynarodowych, podmiotów, które posiadają swoją siedzibę na terenie Szczecina, instytucji rządowych i samorządowych, organizacji pożytku publicznego.

 • tłumaczenia specjalistyczne (np. rachunek zysków i strat, duży brief, karta pojazdu, dokumentacja celna)
 • dokumenty prawnicze (m.in. uchwała zarządu, statut spółki z o.o., umowa cesji udziałów, umowa deweloperska)
 • tłumaczenia ustne (np. ślub, prezentacja, wywiad, tłumaczenia na rozprawie w Szczecinie – również zdalnie, wyjazdy służbowe, konsultacje ze specjalistą)
 • korespondencja handlowa (zamówienie, zaproszenie, umowa ramowa, faktura, lista produktów, wezwanie i inne)
 • wyciągi i odpisy z KRS
 • księgi wieczyste
 • dokumenty sądowe (pozew, odpowiedź na pozew, wyrok sądu, zażalenie, decyzja administracyjna itd.)
 • akta stanu cywilnego (akt urodzenia, uznanie ojcostwa, odpis zupełny, akt zmiany nazwiska, akt zgonu itp.)
 • dokumenty notarialne (m.in. akt notarialny, pełnomocnictwo, umowa deweloperska, umowa najmu, protokół notarialny i inne dokumenty, które tłumaczone są m.in. w Szczecinie)
 • inne, jak np. dokumenty samochodowe, tłumaczenia napisów do filmów, wywiady, zaświadczenia, dokumenty prawne (ustawy i projekty ustaw, rozporządzenia, akty wykonawcze, opinie prawne itd.).

Tłumaczenia przysięgłe język niemiecki Szczecin – Text-Service Paweł Gromolak

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Tłumacz przysięgły niemiecki Szczecin – klienci biura tłumaczeń

Kim są najczęściej klienci biura tłumaczeń? Tłumacz przysięgły polsko niemiecki Szczecin obsługuje takie podmioty, jak np.:

 • firmy i przedsiębiorstwa (tłumaczenie dokumentacji handlowej, stron internetowych, umów, kontraktów, raportów finansowych itd.)
 • instytucje rządowe i administracja publiczna (urzędowe tłumaczenia dokumentów, umów międzynarodowych, aktów prawnych, tłumaczenia związane z dyplomacją i współpracą między krajami)
 • sądy, prawnicy, kancelarie prawne (dokumenty związane z procesami sądowymi, dowody itd.)
 • osoby prywatne (tłumaczenia takich dokumentów, jak np. paszporty, akty urodzenia, rozwodu, zaświadczenia medyczne)
 • podmioty z sektora medycznego, edukacyjnego i branży turystyczno-hotelarskiej
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe

Tłumacz przysięgły niemiecki Szczecin – Wykonuję tłumaczenia zwykłe oraz przysięgłe (tłumaczenia uwierzytelnione). Przekłady wykonywane są w obie strony – z języka polskiego na język niemiecki oraz odwrotnie, z języka niemieckiego na język polski. Specjalizuję się w tekstach prawniczych, ekonomicznych, biznesowych, technicznych. Do każdej usługi podchodzę w pełni profesjonalnie – niezależnie od tego, czy wykonuję tłumaczenie przysięgłe czy zwykłe (niepoświadczone).

Przed dokonaniem przekładu dokonuję wyceny dla Klienta. Przed potwierdzeniem zlecenia Zamawiający zna dokładną cenę i termin realizacji przekładu z dokumentu lub innego materiału źródłowego. Usługi tłumaczenia dla Klientów zawsze wykonywane są w określonym wcześniej terminie. Teksty mogą Państwo odebrać osobiście u mnie w biurze lub mogę je wysłać do Państwa poprzez e-mail – również te przysięgłe. Takie przekłady zostaną podpisane przeze mnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli zależy Państwu na profesjonalnej usłudze w Szczecinie lub innej części Polski – zapraszam do skorzystania z usług mojego biura tłumaczeń.

Moje biuro tłumaczeń zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Wańkowicza 2/13b (150 metrów od stacji metra Kabaty).

Ile wynosi czas oczekiwania na gotowe tłumaczenie? Tłumaczenia dokumentów zazwyczaj zajmują mi 1-2 dni robocze. Podejmuję się także zleceń w trybie ekspres. Tłumacz przysięgły może także przyjąć bardzo duże zlecenie, wtedy czas realizacji dla Klienta (ze Szczecina, Wrocławia, Warszawy lub innej części kraju) ustalany jest indywidualnie.

Podejmuję się także tłumaczenia dokumentów medycznych dla Klientów – posiadam duże doświadczenie w przekładaniu zaleceń lekarskich, dokumentacji medycznej lub instrukcji obsługi maszyn wykorzystywanych w procesie leczenia.

Oferta i cennik – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin – CENNIK I OFERTAtłumaczenie ustne zdalne
(1 godz. = 300 zł)
tłumaczenie ustne
(1 blok = 4 godz. obecności tłumacza)
tłumaczenie pisemne poświadczone
(1 str. = 1125 znaków)
tłumaczenie pisemne zwykłe
(1 str. = 1500 znaków)
tłumaczenie polsko niemieckie – tryb zwykły
(w uzgodnionym terminie, 1-2 dni)
300 zł netto
600 zł netto
800 zł netto
55 zł netto
55 zł netto
tłumaczenie polsko niemieckie – tryb ekspresowy
do 3 stron – realizacja w dniu zlecenia /
na następny dzień rano lub powyżej 6 stron/dzień)
80 zł netto80 zł netto
Tłumacz polsko-niemiecki Szczecin – Text-Service Paweł Gromolak | Zamówienie bezpłatnej wyceny tłumaczenia
 1. Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%).
 2. Kwota do zapłaty wynika z wiążącej wyceny, przedstawionej przez tłumacza przed przyjęciem zlecenia i
  zaakceptowanej przez klienta. Podstawą wyceny jest powyższa tabela.
 3. Tłumaczenia ustne specjalistyczne, wymagające szczególnego zapoznania się z zakresem usługi (np. historia
  choroby przy tłumaczeniach medycznych, tłumaczenie specjalistycznych konferencji i wykładów), wyceniane są
  odrębnie.
 4. Tłumaczenia ustne wymagające wyjazdu łączącego się z noclegiem wyceniane są odrębnie.
 5. Przy tłumaczeniach o większej objętości lub przy dokumentach o powtarzalnej treści i dłuższych terminach
  realizacji chętnie przedstawię indywidualną wycenę.
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin
Oferta i cennik tłumaczeń ustnych i pisemnych – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Tłumaczenia ustne polsko niemieckie

Oprócz wykonywania tłumaczeń pisemnych, często wykonuję tłumaczenia ustne, i polsko niemieckie i niemiecko polskie. Uczestniczę w konferencjach (m.in. w Szczecinie), eventach, wykładach, spotkaniach biznesowych, rozmowach prywatnych i negocjacjach. Takie wydarzenia dotyczą różnych dziedzin życia społecznego i funkcjonowania firm. Szczegółową wycenę usługi tłumaczenia jestem w stanie podać po zapoznaniu się ze szczegółami zlecenia.

Tłumacz przysięgły w Szczecinie, język niemiecki – Text-Service Paweł Gromolak

Tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie

Tłumaczenia symultaniczne (rodzaj tłumaczenia ustnego), to zarówno przekłady polsko-niemieckie, jak i niemiecko polskie. To taki rodzaj przekładu, w którym tłumacz mówi na bieżąco, w czasie rzeczywistym to, co mówca. Taki sposób tłumaczenia nie wydłuża wypowiedzi. Stosuje się je np. na konferencjach międzynarodowych, podczas szkoleń i spotkań biznesowych, w radiu i telewizji. Podczas przemówień politycznych tłumacze symultaniczni także w czasie rzeczywistym mogą dostarczyć tłumaczeń swoim słuchaczom. Szczecin to miasto wielu wydarzeń, na których obecność tłumacza języka niemieckiego jest bardzo częsta.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Tłumaczenie konsekutywne niemiecko polskie

Kiedy najczęściej spotykane są tłumaczenia konsekutywne? Zarówno niemiecko polskie jak i polsko-niemieckie? W takich sytuacjach, w których nie zachodzi potrzeba natychmiastowej reakcji na słowa mówcy. Taki przekład wykonywany jest po zakończonej wypowiedzi lub jej części i wydłuża całą wypowiedź dwukrotnie. Taki rodzaj tłumaczenia spotykany jest podczas spotkań biznesowych, konferencji prasowych lub np. wizyt zagranicznych delegacji.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Tłumaczenie szeptane i kabinowe niemiecko-polskie

Kolejnym przykładem tłumaczeń, które może dla Państwa zrealizować tłumacz języka niemieckiego, są tłumaczenia polsko niemieckie i niemiecko-polskie: szeptane i kabinowe. Zarówno tłumaczenia szeptane i kabinowe to rodzaj przekładu symultanicznego. W tym pierwszym przypadku tłumacz siedzi obok jednej lub kilku osób i cichym szeptem przekazuje na bieżąco słowa mówcy. Tłumaczenia kabinowe wykonywane są z zamkniętej, dźwiękoszczelnej kabiny. Najczęściej można je spotkać na dużych wydarzeniach i konferencjach, gdzie potrzebne jest tłumaczenie dla wielu uczestników w różnych językach.

Biuro tłumaczeń polsko-niemieckich Szczecin – Text-Service Paweł Gromolak

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Profesjonalne biuro tłumaczeń języka niemieckiego Szczecin

Czym jeszcze zajmuje się profesjonalne biuro tłumaczeń z języka polskiego lub języka niemieckiego? W zakresie moich usług znajdują się również m.in. tłumaczenia finansowe, marketingowe, literackie, filmowe i telewizyjne, turystyczne. Chętnie podejmę się tłumaczeń patentowych, z zakresu ochrony środowiska, telekomunikacyjnych, sportowych, medycznych, z zakresu ubezpieczeń lub technologii informatycznych. Obsługuję firmy, które mają siedzibę w Polsce lub za granicą.

Kontakt telefoniczny: +48 509 099 866

Kontakt mailowy: pawel.gromolak@gmail.com

Adres biura tłumaczeń: ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa

Tłumacz przysięgły język niemiecki Szczecin – Paweł Gromolak

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Wysyłka dokumentów do tłumaczenia

Jak wygląda wysyłka dokumentów do tłumaczenia? Najprostszym sposobem jest nadanie wiadomości pocztą elektroniczną na mój adres mailowy. Jeśli nie dysponują Państwo dokumentem w wersji cyfrowej, mogą dla mnie Państwo nadać list lub paczkę pocztą tradycyjną. Część klientów wybiera także osobistą formę dostarczenia dokumentów do tłumacza. Przed rozpoczęciem tłumaczenia przystępuję do wyceny aby Klient dokładnie znał cenę usługi tłumaczenia polsko niemieckiego. Płatność za usługę następuje w terminie i formie ustalonej indywidualnie.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Poufność biura tłumaczeń języka niemieckiego w Szczecinie

Poufność biura tłumaczeń to sprawa bezdyskusyjna. Dokonując przekładów z języka polskiego lub niemieckiego, również w Szczecinie, chronię Państwa dane osobowe, kontaktowe, treść dokumentów. Wiem, że mam często do czynienia z dokumentami poufnymi, wrażliwymi, osobistymi lub takimi, które objęte są tajemnicą handlową. Wykonując zawód zaufania publicznego nie udostępniam osobom trzecim jakichkolwiek materiałów lub informacji.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Ile kosztuje tłumaczenie ustne lub pisemne?

Szczegółową wyceną dotyczącą tłumaczenia ustnego lub pisemnego jestem w stanie przedstawić po otrzymaniu materiału do tłumaczenia. Ile dokładnie kosztuje taki przekład i jak to jest obliczane? Za 1 stronę obliczeniową tłumaczenia przysięgłego przyjmuje się 1125 znaków wraz ze spacjami (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości). 1 strona tłumaczenia nieuwierzytelnionego (zwykłego) to 1800 znaków ze spacjami.

Polsko niemiecki tłumacz przysięgły Szczecin – Paweł Gromolak

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Tłumaczenie uwierzytelnione za pomocą internetu

Posiadam kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwiający mi poświadczanie dokumentów przysięgłych online. Gotowe tłumaczenie uwierzytelnione podpisywane jest cyfrowo i następnie przesyłane jest do Państwa za pomocą internetu – dokument PDF opatrzony jest podpisem tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szczecin

Polsko-niemieccy tłumacze Szczecin – co robią?

Co jeszcze robią polsko-niemieccy tłumacze w mieście Szczecin? Ze względu na strategiczne położenie miasta nad Morzem, bliskość granicy z Niemcami, Szwecją i Danią, Szczecin odgrywa istotną rolę w obszarach związanych z morzem, portami, statkami, handlem międzynarodowym. Tłumacze polsko-niemieccy wykonują tutaj m.in. takie przekłady:

 • tłumaczenie dokumentacji portowej (operacje w porcie, przepisy celne, umowy międzynarodowe)
 • tłumaczenie dokumentów statków, dokumentacji handlowej (faktury, listy przewozowe, instrukcje obsługi statków, procedury bezpieczeństwa)
 • tłumaczenia w transporcie morskim (umowy frachtowe, dokumenty przeładunkowe)
 • wszelkie przekłady dla służb granicznych (dokumenty kontrolne i inspekcyjne, kontakty z zagranicznymi agencjami celno-skarbowymi)
 • tłumaczenia dla związków zawodowych
 • polsko niemieckie tłumaczenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego
 • turystyka morska
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów regulacyjnych i nawigacyjnych

BEZPŁATNA WYCENA TŁUMACZENIA:

   
  Formularz kontaktowy przetwarza dane osobowe. Przeczytaj w jaki sposób.

  W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: pawel.gromolak@gmail.com lub telefonicznie: +48 509099866

  Adres biura:

  (150 m. od stacji metra Kabaty)