Tłumacz niemiecko polski Warszawa

Tłumacz niemiecko polski i polsko niemiecki Warszawa – Paweł Gromolak. Świadczę profesjonalne usługi z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka niemieckiego na język polski i z j. polskiego na j. niemiecki. Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych, ekonomicznych i technicznych.

Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia takich dokumentów, jak np. odpowiedź na pozew, apelacja, protokół, umowa, Due Dilligence, akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, zaświadczenia, napisy do filmów, opinie prawne – proszę o kontakt pod numerem tel. +48 509 099 866, mailowo: pawel.gromolak@gmail.com lub osobiście, w moim biurze: Text-Service Paweł Gromolak, ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa (biuro tłumacza przysięgłego zlokalizowane jest 150 metrów od stacji metra Kabaty).

Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego od 31.12.2001 r.. Mój nr wpisu na listę tłumaczy przysięgłych, to TP/837/05. Świadczę usługi również zdalnie – dotyczy to także tłumaczeń uwierzytelnionych, ustnych i pisemnych. Na co dzień mieszkam w Warszawie. Usługa może zostać zrealizowana nie tylko na terenie woj. mazowieckiego, ale także w całej Polsce.

Tłumacz niemiecko polski Warszawa

Tłumacz niemiecko polski Warszawa – zakres usług

Poniżej znajdą Państwo przykładowy zakres usług (i obszarów, w których się poruszam), który mogę dla Państwa wykonać. Na tej liście znajdują się także przykładowe rodzaje dokumentów, które mogę przełożyć z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski. Pracując na co dzień jako tłumacz niemiecko polski obsługuję Klientów zarówno osobiście, w moim biurze tłumaczeń (ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa), w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego (firma, u notariusza, na konferencji, podczas wyjazdu firmowego) lub zdalnie.

 • tłumaczenia przysięgłe – tłumaczenia uwierzytelnione (ustne i pisemne)
 • tłumaczenie dokumentów (np akty urzędu stanu cywilnego)
 • świadectwa pracy, dokumenty samochodowe, dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa w USC
 • fizyczna obecność tłumacza przysięgłego w urzędzie stanu cywilnego (np. na ślubie)
 • obecność tłumacza przy podpisywaniu aktów notarialnych
 • spotkania biznesowe, konferencje, eventy z udziałem tłumacza przysięgłego
 • tłumaczenia ustne – tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenie szpetane i kabinowe
 • tłumaczenie ustne – rozmowy telefonicznej, zeznań świadka, opinii lub zaleceń lekarza
 • tłumaczenia prawnicze (akt notarialny, umowa spółki, pełnomocnictwo)
 • tłumaczenie poświadczone dokumentów medycznych (wypis ze szpitala, recepta)
 • tłumaczenie pisemne aktów normatywnych, ustaw, rozporządzeń
 • tłumaczenia pisemne dokumentów sądowych (odpowiedź na pozew, wyrok sądu, apelacja)
 • tłumaczenie zwykłe listu, korespondencji firmowej
 • dokumenty księgowe i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie finansowe)
 • wszelkiego rodzaju umowy (sprzedaży, najmu, dzierżawy itp.)
 • tłumaczenia ustne wykonywane podczas negocjacji, wywiadów, spotkań na żywo, na rozprawie sądowej
 • tłumaczenia pisemne specjalistyczne (dokumentacja finansowa, raport z badania, duży brief, mały brief, karta pojazdu, raport biegłego rewidenta)
 • przekład z języka niemieckiego na język polski dokumentów związanych z migracją (paszport, wiza, sprawy azylowe)
 • wszelkie tłumaczenia przysięgłe dokumentów notarialnych (pełnomocnictwo, protokół notarialny, akt notarialny, umowa deweloperska, akty notarialne)
 • dokumenty firmowe

Tłumaczę zarówno w konfiguracji z języka niemieckiego na język polski jak i z j. polskiego na j. niemiecki. Tłumaczenia pisemne mogą Państwo dostarczyć do mnie osobiście, do mojego biura (ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa – 150 metrów od stacji metra Kabaty) lub mailowo, na adres pawel.gromolak@gmail.com

Tłumacz niemiecko polski Warszawa
Tłumacz niemiecko polski Warszawa – Paweł Gromolak

Tłumacz niemiecko polski Warszawa – Klienci biura tłumaczeń

Klienci biura tłumaczeń to osoby, które potrzebują przekładu z języka niemieckiego na język polski i w odwrotnej konfiguracji (z języka polskiego na język niemiecki). Moje biuro tłumaczeń obsługuje zarówno osoby polsko- jak i niemieckojęzyczne. Pracując jako tłumacz niemiecko polski w mieście Warszawa wykonuję usługi m.in. dla takich podmiotów (w nawiasach znajdują się przykładowe rodzaje tłumaczeń i przekładanych dokumentów):

 • osoby prywatne (akty urodzenia, zgonu, paszporty, umowy najmu)
 • firmy i przedsiębiorstwa (umowy handlowe, oferty, korespondencja biznesowa, specyfikacje produktów)
 • instytucje publiczne (sądy, policja, prokuratura, urzędy, służba zdrowia)
 • firmy międzynarodowe i korporacje (umowy, statuty spółek, tłumaczenie konferencji)
 • organizacje pozarządowe
 • osoby ubiegające się o obywatelstwo, sprawy związane z migracjami
Tłumacz niemiecko polski Warszawa

Cennik tłumaczeń przysięgłych, zwykłych i ustnych

Poniżej znajduje się przykładowy cennik tłumaczeń zwykłych, przysięgłych i ustnych. Przy sporządzaniu wyceny tłumacza niemieckiego obowiązuje zasada poufności powierzonych przez Państwa danych oraz informacji. Nie udostępniam osobom trzecim danych kontaktowych, treści dokumentów lub korespondencji. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego to zawód zaufania publicznego. Obowiązuje mnie zasada ścisłej poufności, której bezwzględnie przestrzegam.

W zawodzie tłumacza przysięgłego często stosowana jest indywidualna wycena tłumaczenia. Jeśli tłumaczenie realizowane jest w trybie ekspres – tłumacz przysięgły może wykonać dla Państwa przekład nawet tego samego dnia.

Tłumacz niemiecko polski Warszawa – cennik tłumaczeń polsko niemieckich

Tłumacz niemiecko-polski Warszawa – OFERTA I CENNIKtłumaczenie ustne zdalne
(1 godz. = 300 zł)
tłumaczenie ustne
(1 blok = 4 godz. obecności tłumacza)
tłumaczenie pisemne poświadczone
(1 str. = 1125 znaków)
tłumaczenie pisemne zwykłe
(1 str. = 1500 znaków)
tłumaczenie niemiecko polskie – tryb zwykły
(w uzgodnionym terminie, 1-2 dni)
300 zł netto
600 zł netto
800 zł netto
55 zł netto
55 zł netto
tłumaczenie niemiecko-polskie – tryb ekspresowy
do 3 stron – realizacja w dniu zlecenia /
na następny dzień rano lub powyżej 6 stron/dzień)
80 zł netto80 zł netto
Zamówienie bezpłatnej wyceny tłumaczenia
 1. Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%).
 2. Kwota do zapłaty wynika z wiążącej wyceny, przedstawionej przez tłumacza przed przyjęciem zlecenia i
  zaakceptowanej przez klienta. Podstawą wyceny jest powyższa tabela.
 3. Tłumaczenia ustne specjalistyczne, wymagające szczególnego zapoznania się z zakresem usługi (np. historia
  choroby przy tłumaczeniach medycznych, tłumaczenie specjalistycznych konferencji i wykładów), wyceniane są
  odrębnie.
 4. Tłumaczenia ustne wymagające wyjazdu łączącego się z noclegiem wyceniane są odrębnie.
 5. Przy tłumaczeniach o większej objętości lub przy dokumentach o powtarzalnej treści i dłuższych terminach
  realizacji chętnie przedstawię indywidualną wycenę.
Tłumacz niemiecko polski Warszawa, cennik tłumaczeń
Tłumacz niemiecko-polski Warszawa – oferta i cennik tłumaczeń zwykłych oraz przysięgłych

BEZPŁATNA WYCENA TŁUMACZENIA:

   
  Formularz kontaktowy przetwarza dane osobowe. Przeczytaj w jaki sposób.

  W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: pawel.gromolak@gmail.com lub telefonicznie: +48 509099866

  Tłumaczenia poświadczone z języka polskiego i języka niemieckiego – co to takiego?

  Czym jest tłumaczenie poświadczone z języka niemieckiego lub z języka polskiego? Co to takiego? Przy tłumaczeniach pisemnych oraz ustnych wyróżniamy 2 rodzaje przekładu – tłumaczenie zwykłe (niepoświadczone) i tłumaczenie przysięgłe (poświadczone – uwierzytelnione). Tłumaczenia poświadczone opatrzone są pieczęcią tłumacza (pieczęć tłumacza przysięgłego języka niemieckiego), jego podpisem, są wpisane do repertorium. Takie dokumenty mają taką samą moc i skuteczność prawną jak dokument źródłowy. Są wymagane przez instytucje rządowe (np. notariusz, urząd pracy, policja, sąd, prokuratura). Jeśli nie wiedzą Państwo czy w danej sytuacji tłumaczenie przysięgłe jest obligatoryjne – proszę o kontakt z moim biurem lub z instytucją, która rozpatruje Państwa sprawę. Jeśli nie wiedzą Państwo który urząd lub organ jest właściwy do załatwiania spraw osób prywatnych lub firm – proszę kontakt, pomogę odnaleźć właściwą instytucję.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – Text-Service Paweł Gromolak

  Tłumacz niemiecko polski Warszawa

  Profesjonalne tłumaczenia prawnicze, ekonomiczne i techniczne

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – Paweł Gromolak. Wykonuję profesjonalne tłumaczenia ekonomiczne, techniczne, prawnicze. W zawodzie tłumacza przysięgłego często spotyka się również tłumaczenia specjalistyczne, których także chętnie się podejmuję. Posiadam bogate doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów sądowych, notarialnych, prawniczych i specjalistycznych – zarówno w języku niemieckim jak i polskim. Tłumaczę w kombinacji językowej polski-niemiecki oraz niemiecki-polski.

  Tłumacz niemiecko polski Warszawa - tłumaczenia prawnicze, ekonomiczne i techniczne
  Tłumacz niemiecko polski w mieście Warszawa wykonuje m.in. tłumaczenia prawnicze, ekonomiczne i techniczne, polsko niemieckie i niemiecko polskie, zwykłe oraz przysięgłe.

  Tłumacz przysięgły polski niemiecki Warszawa – o mnie

  Tłumacz przysięgły polsko niemiecki – Paweł Gromolak. Poniżej mogą Państwo przeczytać więcej o mnie, o moim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Warszawa jest miejscem, w którym na codzień mieszam i pracuję. Jestem magistrem filologii germańskiej (UWr, 1996 r.) i magistrem prawa (Uniwersytet Europejski Viadrina/ Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). Szkoliłem język obcy podczas kilkuletniego pobytu w krajach niemieckojęzycznych – w Austrii, Niemczech i Szwajcarii. Od wielu lat współpracuję z warszawskimi kancelariami prawnymi. Zostałem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, aby jeszcze lepiej poznać język niemiecki i aby świadczyć usługi tłumaczeń przysięgłych i zwykłych na najwyższym poziomie.

  Moje biuro tłumaczeń (Text-Service Paweł Gromolak) zlokalizowane jest przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa.

  Jestem wpisany na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/837/05.

  Tłumacz niemiecko polski Warszawa, Paweł Gromolak

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Warszawa – kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej

  Poniżej znajdą Państwo kontakt do mnie. Mogą się Państwo skontaktować ze mną za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: pawel.gromolak@gmail.com) lub telefonicznie: +48 509 099 866. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Warszawa – Text-Service Paweł Gromolak.

  Tłumacz niemiecko polski Warszawa

  Adres biura:

  (150 m. od stacji metra Kabaty)