Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock

Text-Service Paweł Gromolak – wykonuję tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego i na język niemiecki. Płock to jedno z miast, w którym często wykonuję usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, pisemnych lub zdalnych. Tłumacz przysięgły polsko-niemiecki może dla Państwa wykonać przekład dokumentów, zaświadczeń, aktów notarialnych, umów międzynarodowych itd. Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia ustnego, np. na szkoleniu, konferencji, spotkaniu biznesowym, podczas wizyty u lekarza – również taką usługę mogę dla Państwa wykonać. Specjalizuję się w tłumaczeniach z zakresu prawa, ekonomii, biznesu. Często wykonuję tłumaczenia techniczne (instrukcje obsługi, specyfikacje produktów itd.).

Na co dzień mieszkam w Warszawie, moje biuro tłumaczeń zlokalizowane jest przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa. Zapraszam do kontaktu telefonicznego (tel. +48 509 099 866) lub mailowego (e-mail: pawel.gromolak@gmail.com).

Firma Text-Service Paweł Gromolak, NIP: 8941976743, REGON: 930273442, działalność gospodarcza prowadzona jest w na terenie całej Polski (najczęściej w Warszawie i jej okolicy). Biuro tłumaczeń zlokalizowane jest 150 metrów od stacji metra Kabaty (południowa część Warszawy).

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock – o mnie

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock – Paweł Gromolak. Poniżej mogą Państwo przeczytać więcej informacji o mnie.

Jestem magistrem filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1996 r.) i magistrem prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina / Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). Uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego zdobyłem 31.12.2001 r. (nr wpisu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości TP/837/05). Doskonaliłem język niemiecki podczas kilkuletniego pobytu w krajach niemieckojęzycznych – Niemcy, Austria i Szwajcaria. Współpracuję na co dzień z biurami tłumaczeń oraz warszawskimi kancelariami prawnymi. Zostałem tłumaczem przysięgłym ponad 20 lat temu – od tego czasu prowadzę firmę, która świadczy usługi nie tylko dla firm lub osób fizycznych w Polsce lub Niemczech, ale także dla osób prawnych i instytucji (rządowych, pozarządowych) obejmujących swoim działaniem całą Europę.

Fachowość, terminowość, solidność, poufność – tym kieruję się wykonując zawód zaufania publicznego. Państwa dane osobowe, treść dokumentów lub rozmów nie są udostępniane osobom trzecim. Zapraszam do współpracy. Zależy mi, aby spełniać najwyższe wymagania stawiane tłumaczom przysięgłym – dokładam wszelkich starań, aby tłumaczenie polsko niemieckie lub niemiecko-polskie było dokładne, jasne i czytelne, bez jakichkolwiek błędów gramatycznych, ortograficznych lub interpunkcyjnych. Tłumacząc z języka obcego lub na język obcy dbam o uwzględnienie w tłumaczeniu różnic kulturowych między Polską a Niemcami (tzw. kontekst kulturowy) tak, aby przekład był czytelny, akceptowalny i zrozumiały w kulturze docelowej.

Zapraszam do kontaktu – dokumenty do tłumaczenia mogą Państwo wysłać do mnie poprzez e-mail. W odpowiedzi poinformuję Państwa jaki jest koszt przekładu i czas oczekiwania na tłumaczenie. Zapraszam do współpracy.

Text-Service Paweł Gromolak – profesjonalny tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock – Paweł Gromolak – podczas pracy.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock – zakres usług

Zakres moich usług obejmuje m.in. akta stanu cywilnego (np. akt urodzenia, odpis zupełny, zaświadczenie o zdolności do wstąpienia w związek małżeński), dokumenty notarialne (akt notarialny, pełnomocnictwo, umowa deweloperska i inne), dokumenty sądowe (m.in. pozew, odpowiedź na pozew, wyrok sadu, wyrok zaoczny, zażalenie, świadectwo pracy, protokół z oględzin, wezwanie), tłumaczenie korespondencji handlowej (zaproszenia, zamówienia, opinie, faktury, pisma, wezwania itd.). Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock może dla Państwa wykonać tłumaczenie ustne (np. na ślubie, u lekarza, podczas negocjacji handlowych) lub specjalistyczne – z zakresu prawa, medycyny, dokumenty samochodowe, sprawozdania finansowe, instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne itd.

Tłumaczę także zaświadczenia, napisy do filmów, listy dialogowe, akty normatywne, pełnomocnictwa itd. Mogę dla Państwa sporządzić również opinię o kandydacie do pracy, która jest poprzedzona sprawdzeniem zdolności językowych osoby.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock

Oferta i cennik tłumaczeń polsko niemieckich

Poniżej znajduje się oferta i cennik tłumaczeń niemiecko-polskich i polsko niemieckich. Czas oczekiwania na gotowe tłumaczenie (w miejscowości Płock) uzależniony jest od objętości tekstu źródłowego – czyli tego, z którego będzie wykonywane tłumaczenie. Tłumaczenia przysięgłe lub zwykłe (niepoświadczone) mogą być dokonywane z języka niemieckiego lub na język niemiecki.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock – Text-Service Paweł Gromolak

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock – cena, cennik tłumaczeń

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock – cennik tłumaczeńTryb zwykły
Tryb ekspresowy
tłumaczenie polsko niemieckie pisemne zwykłe (1 str. = 1500 znaków)55 zł80 zł
tłumaczenie pisemne przysięgłe (1 str. = 1125 znaków)55 zł80 zł
tłumaczenie ustne zdalne (uzgodniony termin / 1-2 dni)300 zł / 600 zł
tłumaczenie ustne (1 blok = 4 godz. obecności tłumacza)800 zł
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock, cennik – zamów nieodpłatną wycenę tłumaczenia
 1. Tłumaczenia w trybie ZWYKŁYM realizowane są w uzgodnionym terminie (np. 1-2 dni)
 2. Tłumaczenia w trybie EKSPRESOWYM realizowane są w dniu zlecenia (dokument do 3 stron) lub na następny dzień rano
 3. Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%)
 4. Tłumaczenia ustne specjalistyczne, wymagające szczególnego zapoznania się z zakresem usługi (np. historia
  choroby przy tłumaczeniach medycznych, tłumaczenie specjalistycznych konferencji i wykładów), wyceniane są
  odrębnie.
 5. Kwota do zapłaty wynika z wiążącej wyceny, przedstawionej przez tłumacza przed przyjęciem zlecenia i
  zaakceptowanej przez klienta. Podstawą wyceny jest powyższa tabela.
 6. Tłumaczenia ustne wymagające wyjazdu łączącego się z noclegiem wyceniane są odrębnie.
 7. Przy tłumaczeniach o większej objętości lub przy dokumentach o powtarzalnej treści i dłuższych terminach
  realizacji chętnie przedstawię indywidualną wycenę.
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock
Oferta i cennik tłumaczeń polsko-niemieckich – zwykłych oraz przysięgłych

Tłumaczenie przysięgłe i zwykłe (nieuwierzytelnione)

W pracy tłumacza najczęstszymi rodzajami wykonywanych przekładów są tłumaczenia pisemne. Tłumaczenie takie może być przekładem uwierzytelnionym (jest to tłumaczenie przysięgłe) lub zwykłym (jest to tłumaczenie nieuwierzytelnione, niepoświadczone).

Z tłumaczeniami zwykłymi mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie nie jest wymagane przez prawo tłumaczenie przysięgłe (m.in. w sprawach życia codziennego i komunikacji międzyludzkiej, jak np. listy, rozmowy telefoniczne). Tłumaczenia przysięgłe stosowane są wszędzie tam, gdzie przepis prawa polskiego lub niemieckiego tego wymaga lub tam, gdzie nie jest to obligatoryjne, ale Zamawiający życzy sobie tej formy przekładu, aby np. zagwarantować odbiorcy tekstu/dokumentu, że tłumaczenie jest wierne oryginałowi pod wieloma względami (logicznym, kulturowym, językowym itd.).

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock

Tłumaczenie ustne

Kiedy najczęściej konieczne jest tłumaczenie ustne polsko niemieckie? Tłumacz przysięgły języka niemieckiego często wykonuje ustne przekłady, które dotyczą spraw urzędowych (np. imigracyjnych, związanych z kontaktem osób z właściwymi instytucjami), firmowych (szkolenia, wywiady, nauka obsługi maszyny w języku obcym), medycznych (konsultacje ze specjalistą, wizyta u lekarza). Tłumacz języka niemieckiego często obecny jest także na ślubie (cywilnym, kościelnym, humanistycznym).

Paweł Gromolak – profesjonalny tłumacz przysięgły języka niemieckiego w mieście Płock

Jeśli poszukują Państwo tłumacza języka niemieckiego, który mógłby być obecny na ślubie w kościele lub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie, Płocku lub innej, dowolnej części kraju – zapraszam do przeczytania dodatkowych informacji na ten temat na tej stronie.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock

Tłumaczenia specjalistyczne (prawnicze, ekonomiczne, techniczne)

Ze względu na swoje wykształcenie (jestem magistrem prawa) często wykonuję tłumaczenia specjalistyczne prawnicze i ekonomiczne. Status spółki akcyjnej, umowa darowizny, protokół z posiedzenia zarządu, akt notarialny, regulamin przedsiębiorstwa – takie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski (lub w konfiguracji PL/DE) mogę dla Państwa zrealizować. Wykonuję również m.in. tłumaczenia techniczne (instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne, raporty inspekcyjne itd.).

Moje biuro tłumaczeń zlokalizowane jest w Warszawie, przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock – specjalizuję się w tłumaczeniach prawnych, prawniczych, ekonomicznych i technicznych.

Dodatkowe informacje dla Klientów

Poniżej znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące mojej pracy. To kwestie istotne dla moich Klientów, uniwersalne, niezależne od obszaru, w którym się poruszam.

Czas realizacji tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski (lub w odwrotnej konfiguracji) uzależniony jest od objętości dokumentu źródłowego. Standardowy termin realizacji, to 1-2 dni robocze przy mniejszych dokumentach. Obszerne teksty zajmują proporcjonalnie więcej czasu. Istnieje możliwość realizacji usługi w trybie ekspres, za dodatkową opłatą. W takiej sytuacji tłumaczenie wykonywane jest jeszcze tego samego dnia lub kolejnego, do określonej godziny.

Tłumaczenie polsko niemieckie lub niemiecko polskie mogą Państwo zlecić osobiście w moim biurze, telefonicznie lub poprzez e-mail (na adres pawel.gromolak@gmail.com). Odesłanie przeze mnie gotowego przekładu mailem to najczęstsza forma dostarczenia gotowego tłumaczenia wybierana przez moich Klientów. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock – Paweł Gromolak.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock

Tłumaczenia przysięgłe niemieckie zdalne, online, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

W pracy tłumacza bardzo często wykonuję tłumaczenia przysięgłe polskie oraz niemieckie – zdalne. Takie dokumenty opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Daje mi to możliwość świadczenia usług tłumaczeń online, na terenie całej Polski. Nie muszą Państwo odbierać ode mnie dokumentów osobiście (również tych przysięgłych). Najczęściej dostarczam moim Klientom gotowe tłumaczenia poprzez e-mail.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock
Tłumaczenia polsko-niemieckie online, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

BEZPŁATNA WYCENA TŁUMACZENIA:

   
  Formularz kontaktowy przetwarza dane osobowe. Przeczytaj w jaki sposób.

  W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: pawel.gromolak@gmail.com lub telefonicznie: +48 509099866

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock – kontakt do biura tłumaczeń

  Poniżej znajdą Państwo szczegółowy kontakt do biura tłumaczeń. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Płock – Text-Service Paweł Gromolak.

  Biuro: ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa (lokal znajduje się 150 m. od stacji Metra Kabaty)

   e-mail: pawel.gromolak@gmail.com

  tel. +48 509 099 866

  Adres biura:

  (150 m. od stacji metra Kabaty)