Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

Paweł Gromolak – tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Jestem wpisany na listę tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości (nr wpisu na listę TP/837/05, od dnia 31.12.2001 r.). Posiadam dyplom magistra prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina/ Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.) i dyplom magistra filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1996 r.). Od wielu lat współpracuję z warszawskimi kancelariami prawnymi w zakresie tłumaczeń dokumentów prawniczych, ekonomicznych, notarialnych i biznesowych. Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego często odwiedzam Poznań w sprawach klientów indywidualnych, firm, korporacji lub instytucji rządowych – m.in. sądy, policja i prokuratura.

Zapraszam do skorzystania z moich usług, do odwiedzenia mojego biura tłumaczeń, które znajduje się przy ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa.

e-mail: pawel.gromolak@gmail.com 

tel. +48 509 099 866

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań – jakie tłumaczenia wykonuję?

Poniżej mogą Państwo przeczytać i sprawdzić jakie tłumaczenia dokładnie wykonuję. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Poznaniu – Text-Service Paweł Gromolak. Choć moje biuro tłumaczeń zlokalizowane jest na południu Warszawy, to obsługuję m. in. takie miasta, jak Poznań, Wrocław i Łódź. Przyjmuję zlecenia online i w taki sam sposób odsyłam gotowe przekłady, również te przysięgłe. Opatrzone są one kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań – Text-Service Paweł Gromolak

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań
Text-Service Paweł Gromolak – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

Tłumaczenia przysięgłe na język niemiecki i język polski

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są zawsze wtedy, gdy konieczne jest oficjalne potwierdzenie przekładu, aby zapewnić o ich autentyczności i wiarygodności. Tłumaczenia przysięgłe mogą zostać wykonane zarówno na język polski jak i na język niemiecki. Poniżej znajdą Państwo kilka przykładów kiedy wykonywane są tłumaczenia uwierzytelnione (poświadczone):

 • dokumenty urzędowe (np. akty urodzenia, paszport, akt ślubu itp.)
 • akty notarialne i dokumenty sądowe (umowa deweloperska, poświadczenie podpisu, umowa najmu, pozew, odpowiedź na pozew, apelacja, wyrok sądu, zażalenie)
 • dokumenty akademickie (dyplom, świadectwo szkolne)
 • umowy prawne (umowa handlowa, umowa najmu, przekłady ekonomiczne dokumentów, umowa o pracę itp.)
 • dokumenty finansowe (bilans, sprawozdanie, raporty finansowe)
 • korespondencja prawnicza
 • testamenty i pełnomocnictwa
 • dokumenty emigracyjne (zezwolenia na pobyt, dokumenty dotyczące statusu uchodźcy itd.)
 • wnioski wizowe (tłumaczone w obie strony, z niemieckiego na polski z polskiego na niemiecki)
 • dokumenty medyczne (historia choroby, wynik badań, zalecenia lekarza)
 • akty urodzenia, zgonu, zawarcia małżeństwa i inne
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

BEZPŁATNA WYCENA TŁUMACZENIA:

   
  Formularz kontaktowy przetwarza dane osobowe. Przeczytaj w jaki sposób.

  W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: pawel.gromolak@gmail.com lub telefonicznie: +48 509099866

  Tłumaczenia zwykłe (niepoświadczone)

  Tłumaczenia zwykłe (niepoświadczone) wykonywane są wtedy, gdy nie jest wymagana pieczęć tłumacza. Tłumaczenie zwykłe wykonywane jest np. w takich sytuacjach:

  • codzienna komunikacja (maile, wiadomości tekstowe, nieoficjalne listy i inne)
  • wewnętrzna dokumentacja firmy (instrukcje pracy, notatki, referaty, plany bieżącej pracy itd.)
  • materiały informacyjne lub szkoleniowe (ulotka, broszura, konspekt)
  • prywatna korespondencja, rozmowy telefoniczne, sprawy rodzinne

  Podsumowując – tłumaczenia zwykłe w języku niemieckim i polskim wykonuje się wtedy, gdy tłumaczone materiały nie mają charakteru prawnie wiążącego. Pamiętać przy okazji należy, że nawet jeśli nie jest wymagane w określonej sytuacji tłumaczenie przysięgłe, to warto i tak skorzystać z tłumacza, który ma uprawnienia tłumacza przysięgłego, który jest wpisany na listę prowadzoną przez MS – z pewnością takie tłumaczenie będzie cechować się większą dokładnością niż takie, które jest wykonane przez osobę bez tych uprawnień.

  Tłumacz przysięgły Poznań wykonuje tłumaczenia ustne lub tłumaczenia pisemne w kombinacji językowej z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań
  Text-Service Paweł Gromolak – tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Poznaniu

  Tłumaczenia ustne

  Tłumaczenia ustne dotyczą m.in. takich wydarzeń/ sytuacji/ kontekstów:

  • ślub, negocjacje, prezentacja, wywiad, spotkanie
  • szkolenie z obsługi maszyny, szkolenie w zakładzie pracy, kadry zarządzającej
  • rozmowa telefoniczna
  • tłumaczenie zeznań świadka, w sądzie, na rozprawie, na żywo, symultaniczne, biznesowe, rozmów handlowych
  • wyjazdy służbowe, wizyta u lekarza, konsultacje ze specjalistą

  Tłumaczenia ustne obejmują również tłumaczenia specjalistyczne. Tłumacz języka niemieckiego wykonuje również ustne tłumaczenia przysięgłe. W określonych sytuacjach mogą być to tłumaczenia zdalne, np. tłumaczenie zeznań świadka w sądzie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

  Klienci cenią tłumaczy przysięgłych za najwyższą jakość tłumaczeń ustnych, pisemnych lub zdalnych. Kompleksową obsługę w zakresie tłumaczeń świadczy biuro tłumaczeń Text-Service – dla klientów indywidualnych, firm i instytucji rządowych.

  Kontakt:

  e-mail: pawel.gromolak@gmail.com 

  tel. +48 509 099 866

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Przykłady tłumaczeń, które przekłada tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Poniżej znajdą Państwo przykłady tłumaczeń, które w swojej pracy często przekłada tłumacz przysięgły Poznań. Tłumaczenia mogą być wykonywane z języka niemieckiego lub w języku niemieckim – osobiście przeze mnie w Poznaniu lub zdalnie, również te przysięgłe.

  Tłumaczenie umowy o pracę, zaświadczeń, pełnomocnictw

  Mogę dla Państwa przetłumaczyć m.in. umowy o pracę, różne rodzaje zaświadczeń lub pełnomocnictw. Tłumaczenie może dotyczyć m.in. zaświadczenia o niezaleganiu, o wpisie, o wymeldowaniu, o zarobkach.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Tłumaczenie ustaw, rozporządzeń, aktów normatywnych i opinii prawnych

  W pracy tłumacza często wykonuję tłumaczenie rozporządzeń, aktów normatywnych, ustaw i opinii prawnych. Przekładam również m.in. akty założycielskie i listy intencyjne.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Odpowiedź na pozew, odpowiedź na pismo procesowe po niemiecku lub po polsku

  Jeśli potrzebują Państwo, abym przetłumaczył z języka niemieckiego lub na język niemiecki odpowiedź na pozew, odpowiedź na pismo procesowe – zapraszam do kontaktu. Tłumaczę w obie strony, zarówno po polsku, jak i po niemiecku.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Tłumaczenie protokołów, statutów spółki akcyjnej, odpis z KRS, wyciąg z kw

  Codziennością dla tłumacza jest tłumaczenie protokołów, odpisów z KRS i wyciągów z ksiąg wieczystych (kw). Chętnie podejmuję się tłumaczenia statutów spółki cywilnej, z o.o., uchwał, regulaminów, wytycznych zarządu itp.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Tłumaczenia sądowe, notarialne i specjalistyczne

  Wśród tłumaczeń, które często wykonuję, znajdują się tłumaczenia notarialne, sądowe i specjalistyczne. Przykłady takich tłumaczeń znajdą Państwo poniżej:

  • akty notarialne, pełnomocnictwa, umowa deweloperska, umowa sprzedaży, protokół ze zgromadzenia wspólników itd.
  • tłumaczenia sądowe – pozew, odpowiedź na pozew, apelacja, pisma procesowe, wyroki i postanowienia sądu, zażalenia i inne (takie dokumenty to zawsze tłumaczenia przysięgłe)
  • tłumaczenia specjalistyczne, m.in. dokumentacja finansowa, mały brief, duży brief, instrukcja obsługi, ustne szkolenie z obsługi maszyny, dokumentacja celna, inne tłumaczenia specjalistyczne np. z branży spożywczej, górniczej lub fotograficznej i filmowej
  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań
  Text-Service Paweł Gromolak – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań – tłumaczenia sądowe, notarialne i specjalistyczne

  Tłumacz przysięgły niemiecko-polski Poznań, oferta i cennik

  Ile kosztuje usługa tłumacza? Poniżej znajduje się moja oferta oraz cennik. Tłumacz przysięgły polsko-niemiecki i niemiecko-polski Poznań – zapraszam do skorzystania z moich usług.

  Każde zlecenie poddaję indywidualnej wycenie. Informuję także Państwa o terminie realizacji usługi. Jeśli jest taka konieczność to udzielę niezbędnej informacji w zakresie tego, czy w danej sytuacji tłumaczenie przysięgłe jest wymagane.

  Tłumaczę zarówno z języka polskiego na język niemiecki jak i z języka niemieckiego na język polski.

  Adres biura tłumaczeń: ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa
  Zapraszam także do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. +48 509 099 866 lub poprzez e-mail: pawel.gromolak@gmail.com 

  Oferta i cennik – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań – OFERTA I CENNIKtłumaczenie ustne zdalne
  (1 godz. = 300 zł)
  tłumaczenie ustne
  (1 blok = 4 godz. obecności tłumacza)
  tłumaczenie pisemne poświadczone
  (1 str. = 1125 znaków)
  tłumaczenie pisemne zwykłe
  (1 str. = 1500 znaków)
  tłumaczenie polsko niemieckie – tryb zwykły
  (w uzgodnionym terminie, 1-2 dni)
  300 zł netto
  600 zł netto
  800 zł netto
  55 zł netto
  55 zł netto
  tłumaczenie polsko niemieckie – tryb ekspresowy
  do 3 stron – realizacja w dniu zlecenia /
  na następny dzień rano lub powyżej 6 stron/dzień)
  80 zł netto80 zł netto
  Tłumaczenie polsko niemieckie i niemiecko-polskie Poznań – Paweł Gromolak | zamówienie bezpłatnej wyceny tłumaczenia
  1. Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%).
  2. Kwota do zapłaty wynika z wiążącej wyceny, przedstawionej przez tłumacza przed przyjęciem zlecenia i
   zaakceptowanej przez klienta. Podstawą wyceny jest powyższa tabela.
  3. Tłumaczenia ustne specjalistyczne, wymagające szczególnego zapoznania się z zakresem usługi (np. historia
   choroby przy tłumaczeniach medycznych, tłumaczenie specjalistycznych konferencji i wykładów), wyceniane są
   odrębnie.
  4. Tłumaczenia ustne wymagające wyjazdu łączącego się z noclegiem wyceniane są odrębnie.
  5. Przy tłumaczeniach o większej objętości lub przy dokumentach o powtarzalnej treści i dłuższych terminach
   realizacji chętnie przedstawię indywidualną wycenę.
  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań - cennik
  Oferta i cennik tłumaczeń polsko-niemieckich i niemiecko polskich w Poznaniu – Paweł Gromolak – tłumacz języka niemieckiego Poznań

  Najwyższa jakość profesjonalnych tłumaczeń polsko niemieckich

  Odkąd zostałem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego przyświeca mi w realizowaniu tłumaczenia najwyższa jakość dokonywanego przekładu. Istotą profesjonalnych tłumaczeń niemiecko-polskich i polsko niemieckich jest wierność oryginałowi, oddanie sensu i celu wypowiedzi tak, aby odbiorca nie miał żadnych wątpliwości do tekstu, z którym się zapoznaje. Wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu tekstów prawniczych, dokumentów ekonomicznych, zleceniach specjalistycznych skutkuje tym, że mogę podjąć się tłumaczenia praktycznie każdej dziedziny życia społecznego, funkcjonowania firm itd.

  Najwyższą jakość tłumaczeń zapewni Państwu tłumacz przysięgły języka niemieckiego, który posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu różnego rodzaju dokumentów, wykonywaniu przekładów ustnych oraz prowadzeniu konferencji, eventów, szkoleń i spotkań w sposób symultaniczny lub konsekutywny.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Tłumacz przysięgły z Poznania – specjalista języka niemieckiego

  Kim jest specjalista języka niemieckiego? To tłumacz, który na każdym etapie dba o wierność i jakość przekładu oraz obsługę klienta. Tłumacz przysięgły z Poznania do swoich usług podchodzi z należytą starannością właściwą dla tego rodzaju pracy. Tłumaczenia ekonomiczne, prawnicze, ustny przekład szkolenia, fizyczna obecność polskiego tłumacza na terenie Niemiec, przekład telefoniczny rozmowy na język obcy – to przykłady (polsko niemieckie i niemiecko polskie), który specjalista może dla Państwa zrealizować. Profesjonalizm usługi, konkurencyjne ceny, ewentualne pośrednictwo w znalezieniu tłumacza języka angielskiego lub z innych języków – to wszystko mogą Państwo znaleźć w moim biurze tłumaczeń języka niemieckiego. Każde tłumaczenie niemiecko polskie cechuje pełen profesjonalizm w przekładzie dokumentów.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Profesjonalne usługi – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań wykonuje profesjonalne tłumaczenia dla klientów indywidualnych, firm krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych nie tylko w Poznaniu, ale usługi wykonywane są w całym kraju. Na każdym etapie współpracy z klientem dbam o to, aby tłumaczenia niemiecki m.in. w Poznaniu były wykonywane na najwyższym poziomie. Tłumaczenia dokumentów, wykładów, konferencji, tłumaczenia niemiecki na polski lub polski na niemiecki – takie usługi świadczy profesjonalny tłumacz.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań – Text-Service Paweł Gromolak

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Tłumaczenie polsko niemieckie przysięgłe Poznań – ile kosztuje? Cena tłumaczenia

  Ile dokładnie kosztuje tłumaczenie niemiecko polskie lub polsko niemieckie – przysięgłe w mieście Poznań? Cena tłumaczenia zależy od objętości tekstu źródłowego. Na cenę usługi tłumaczenia ma także wpływ to, czy przekład jest dokonywany w zwykłym trybie, czy ekspresowym. Tłumaczenia przysięgłe kosztują więcej niż te, które nie są uwierzytelnione. Sytuacje, w których tłumacz przysięgły musi dodatkowo dojechać na miejsce wykonania usługi wyceniane są indywidualnie. Tłumaczenia ustne rozlicza się na zasadzie ceny za blok tłumaczeniowy, który zwykle trwa do 4 godzin.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego

  Jak dokładnie wyglada przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego? Postaram się to dla Państwa opisać w 4 prostych krokach:

  1. zdobycie odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji językowych, przetłumaczenie we własnym zakresie różnego rodzaju tekstów
  2. sprawdzenie wymogów egzaminacyjnych, kontakt z odpowiednią instytucją, która przeprowadza proces weryfikacyjny
  3. przygotowanie i podejście do egzaminu ustnego
  4. przygotowanie i podejście do egzaminu pisemnego (trwa on 4 godziny, kandydat musi przełożyć 2 teksty na j. polski i 2 na j. niemiecki)

  Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Profesjonalna obsługa klientów

  W pracy tłumacza przysięgłego języka niemieckiego profesjonalna obsługa klientów jest dla mnie priorytetem. Terminowość realizacji usługi, dbałość o dokładność przekładu i wierność oryginałowi, całkowita poufność zleconych dokumentów – tym kieruję się wykonując dla Państwa usługi w zakresie tłumaczeń zwykłych, przysięgłych, ustnych na terenie Poznania i całego woj. wielkopolskiego.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Rzetelność i doświadczenie

  Wykonuję tłumaczenia techniczne, nie jest mi obca ochrona środowiska, tłumaczę dokumenty medyczne, wykonuję przekłady dla branży turystycznej, hutniczej, odzieżowej, lotniczej. Doświadczenie, które zdobyłem przez 35 lat obcowania z językiem niemieckim (a ponad 20 lat doświadczenia jako tłumacz przysięgły) pozwala mi swobodnie poruszać się w wielu dziedzinach. Rzetelność, poufność i terminowość to moje priorytety. Profesjonalne tłumaczenia trafiają do moich klientów najczęściej poprzez e-mail. Jeśli są to dokumenty przysięgłe, uwierzytelniam je kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  W jakich krajach w Europie mówi się po niemiecku?

  Jeśli zastanawiają się Państwo, może w ramach ciekawostki, w jakich krajach w Europie mówi się po niemiecku, spieszę z odpowiedziami.

  • Niemcy – j. niemiecki to język urzędowy
  • Austria – tutaj niemiecki jest językiem urzędowym
  • Szwajcaria – niemiecki to jeden z 4 języków urzędowych. Po niemiecku mówi się w Szwajcarii głównie w północnej i środkowej części kraju
  • Lichtenstein – niemiecki jest tutaj również językiem urzędowym

  Niemiecki występuje również jako język mniejszościowy lub regionalny w takich krajach, jak Włochy (Południowy Tyrol), Belgia, Luksemburg, wschodnie regiony Francji. Można stwierdzić, że w językach europejskich niemiecki jest jednym głównych języków – to także jeden z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej.

  Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań
  Paweł Gromolak – tłumacz przysięgły języka niemieckiego Poznań

  Kontakt

  Tłumacz polsko niemiecki Poznań – Paweł Gromolak. Kontakt telefoniczny: +48 509 099 866, mailowy: pawel.gromolak@gmail.com 

  Adres biura tłumaczeń: ul. Wańkowicza 2/13b, 02-796 Warszawa
  Numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych: TP/837/05

  Adres biura:

  (150 m. od stacji metra Kabaty)